Je bent hier:

Nieuw duurzaamheidskader voor ETS bedrijven

euvlag

De afgelopen maanden hebben we als Platform nauw samengewerkt met onze leden, de Vereniging van Afvalbedrijven en beleidsmakers over hoe per 1 januari 2023 de duurzaamheid van biomassa moet worden aangetoond door bedrijven die onder het ETS vallen.

De Europese commissie heeft besloten dat ETS bedrijven de duurzaamheid van de biomassa aan moeten tonen om deze als CO2 neutraal te beschouwen. Na 1 jaar vertraging treedt deze verplichting per 1/1/2023 in werking voor alle lidstaten en zodoende was het aan EZK om aanvullende kaders te formuleren.

Op 30 september j.l. zijn de aanvullende kaders gepresenteerd in een gezamenlijke bijeenkomst van de NeA, EZK, RVO en alle ETS bedrijven voor wie de aanvullende kaders gaan helpen. Het was goed om te zien dat de verschillende instanties nauw hebben samengewerkt op dit dossiers en dat ‘uitvoerbaarheid’ centraal heeft gestaan in het formuleren van de tijdelijke aanvullende kaders. Veel van onze input is overgenomen en de industrie heeft nu de noodzakelijke duidelijkheid. De meeste organisaties hebben aangegeven met de kaders uit de voeten te kunnen, bij bepaalde stromen zijn er nog uitdagingen tav de timing en de snelheid waarmee deze verplichting nu wordt geïntroduceerd.

Wij zullen ons blijven in zetten om als onafhankelijk platform voor zowel beleidsmakers als industrie een partij te zijn die constructief meedenkt over relevante ontwikkelingen en dossiers binnen onze sector.