Je bent hier:

Strategie en focus gebieden PBE

Het Platform Bio-Economie (PBE) is een toonaangevende speler op het gebied van het bevorderen van hoogwaardige toepassingen van biomassa in de chemie, materialen, en energetische sectoren.

Onze missie is om biomassa gebruik te stimuleren en duurzaamheid te bevorderen door middel van het samenbrengen van partijen, nieuwe toepassingen te ondersteunen en samenwerkingen met overheden en NGO’s te bewerkstellingen.

PBE ziet de beschikbaarheid van biogrondstoffen als cruciaal onderdeel en basis voor alle mogelijke biomassa toepassingen, en legt hierbij vooral de nadruk op het optimaliseren van (nieuwe) supply chains. Het vervangen van bestaande fossiele commodity’s door duurzame biomassa, brengt nieuwe uitdagingen en sentimenten met zich mee. Veel biomassa wordt lokaal verkregen en vereist een specifieke behandeling voordat het op transport kan of toepast kan worden in een proces. Momenteel zijn er nog beperkte volumes beschikbaar, wat betekent dat het essentieel is om de verschillende biogrondstoffen te combineren om hiermee voldoende volume te genereren om aan de marktvraag te kunnen voldoen.

In tegenstelling tot fossiele grondstoffen, speelt duurzaamheidscertificering een cruciale rol bij biogrondstoffen. Met een voortdurend veranderende en strengere overheidsbeleid, en het begrijpen van de diverse sentimenten in de samenleving, wordt de rol van PBE juist van groot belang. Wij brengen partijen binnen de supply chain samen, voorzien hen van essentiële informatie en kennis, en streven ernaar om het beleid waar mogelijk te beïnvloeden. Op deze manier trachten we een volwaardige en duurzame markt voor biogrondstoffen te creëren.

Voor toepassingen in de chemie zien we vooral de ontwikkeling van hoogwaardige processen, zoals het omzetten van getorreficeerde biomassa naar syngas en dan naar waterstof, biomethanol of SAF als een interessant traject. Deze innovaties dragen bij aan een meer duurzame en circulaire benadering van chemische processen. Het gebruik van biomassa in materialen biedt een veelbelovende weg naar een meer duurzame en circulaire economie. Biomassa kan worden omgezet in diverse materialen die kunnen worden toegepast in een breed scala aan toepassingen, variërend van bouwmaterialen tot verpakkingsmaterialen en van textiel tot bioplastics. PBE geeft de voorkeur aan het hoogwaardig toepassen van biogrondstoffen en moedigt daarom deze benaderingen aan.

Bio-energie blijft een essentiële factor in het streven naar het verduurzamen van de industrie om verschillende redenen. Of het nu gaat om bijvoorbeeld stabiele stadsverwarmingsprojecten, als waardevolle bron van hoog temperatuur warmte en stoom voor essentiële industriële processen of het leveren van groene stroom, zolang er nog geen bruikbare alternatieven zijn blijft bio-energie een noodzakelijke en waardevolle optie om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Communicatie speelt bij alle onderdelen een sleutelrol in het bereiken van onze doelen, daarom onderhoudt PBE nauwe banden met overheden, adviseert op het gebied van wet- en regelgeving, en werkt samen met organisaties zoals de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). Onze directie en bestuursleden zijn actief betrokken bij verschillende werkgroepen om de belangen van de sector te vertegenwoordigen.

Met de introductie van de PBE Wetenschappelijke Raad, koppelen we wetenschap aan de praktijk. Mede door de inbreng van diverse wetenschappers, elke met hun eigen kennisgebied, bieden we de nodige onderbouwing van de verschillende initiatieven, stimuleren we innovatie en kennisverbreding en koppelen studenten en bedrijven aan elkaar. Adviezen aan overheid en markt zullen vaak ook getoetst worden door de WR.  

Een van onze initiatieven, de campagne Biomassafeiten, is bedoeld om diverse stakeholders te verenigen en de juiste informatie te verstrekken over biomassa en de voordelen ervan. Met onze ambitie om dé organisatie te worden die de bio-economie leidt, streven we ernaar om voortdurend te innoveren, samen te werken en duurzame oplossingen te bieden voor de uitdagingen van morgen.