Je bent hier:

Bio-energie

Bio-energie blijft essentieel in het streven naar verdere decarbonisatie van de industrie en wel om verschillende redenen. Ten eerste biedt bio-energie de mogelijkheid voor een stabiele en decentrale oplossing zoals voor stadsverwarmingsprojecten, waarbij gemeenschappen kunnen vertrouwen op een continue en betrouwbare warmtevoorziening. Dit draagt niet alleen bij aan het comfort en welzijn van de bewoners, maar vermindert ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Daarnaast is bio-energie een waardevolle bron van hoog temperatuur warmte en stoom die essentieel is voor industriële processen. Veel industriële toepassingen vereisen deze hoge temperaturen, en bio-energie kan in deze behoefte voorzien zonder de negatieve milieueffecten van fossiele brandstoffen.

Bovendien speelt bio-energie een belangrijke rol in het leveren van groene stroom. Zolang er nog geen bruikbare betaalbare alternatieven zijn zien wij biogrondstofgebruik voor energetische en materiele toepassingen, in combinatie met CO2 afvang, gebruik en opslag (BECCUS), als een noodzakelijke en waardevolle optie om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen.

PBE benadrukt ook dat bio-energie alleen een duurzame oplossing is wanneer gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde biomassa. Dit waarborgt dat de biomassa afkomstig is van duurzame bronnen en dat de productie ervan geen schade toebrengt aan het milieu of sociale gemeenschappen.

Al met al blijft bio-energie een noodzakelijke en waardevolle pijler in de verduurzaming van de industrie, zolang het op een verantwoorde en duurzame manier wordt toegepast.

Onder de Werkgroep Bio-energie (WGBE) hebben we als PBE enorm veel expertise in huis. Al vele jaren zetten we ons in om bio-energie te promoten en spelen in op de verschillende sentimenten in de markt en de steeds wijzigende wet- en regelgeving. We begrijpen de gevoeligheden en zoeken daarvoor ook toenadering tot andere partijen en NGO’s welke we graag welkom heten bij deze werkgroep om gezamenlijk te werken aan een duurzaam beleidskader.

Onder WGBE worden o.a. de volgende taken behandeld:

  • NVDE/PBE werkgroep Bio-energie zal de basis zijn voor deze werkgroep
  • SDE++ trajecten inventariseren en adviseren aan PBL
  • Duurzaamheidcriteria en certificering voor toepassing als energie grondstof
  • Verzorgen jaarrapportage houtige biomassa voor RVO
  • Negatieve emissies door BECUSS toepassingen biomassacentrales

Verantwoordelijk namens PBE bestuur:

  • Peter-Paul Schouwenberg
  • Daniel Goedhuis
Wil je ook deelnemen, stuur ons dan een email.

Onze focusgebieden