Je bent hier:

Bestuur

Het bestuur van Stichting Platform Bio-Economie bestaat uit deskundigen die vanuit hun eigen expertise, netwerken en kennisgebied invulling geven aan de talrijke vraagstukken die aan PBE worden voorgelegd. Het bestuur vergadert regelmatig en staat open voor vragen, projectvoorstellen en ideeën, via het secretariaat of directe e-mails. We vertegenwoordigen onze donateurs en stakeholders en streven ernaar om PBE tot dé organisatie voor bedrijven in de biomassa-sector te maken.

Jos Keurentjes

Voorzitter

Bijna alle producten die we in ons dagelijks leven tegenkomen hebben koolstof als belangrijke bouwsteen. Ik zie dat we in de komende decennia het gebruik van fossiele bronnen als olie en gas als basis hiervoor gaan vervangen door biogeen koolstof. De natuur doet daarvoor belangrijk werk door koolstofdioxide uit de atmosfeer vast te leggen in de vorm van biomassa. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat leiden tot geheel nieuwe waardeketens.

Ik zie voor PBE een belangrijke rol weggelegd om deze transitie mede vorm te geven, gebaseerd op het bestaande netwerk van donateurs en uit te breiden naar nieuwe domeinen als chemie, brandstoffen en materialen. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om als voorzitter mede vorm te geven aan een duurzaam, actief en toekomstbestendig PBE!

Peter-Paul Schouwenberg

Vice-Voorzitter

In het dagelijkse leven ben ik Manager Stakeholders Management en Duurzaamheid bij RWE Generation SE alwaar ik is sinds 2010 verantwoordelijk ben voor de circulaire biobased economie van het bedrijf. Dit met als rode draag biomassa en duurzaamheid.

Hiervoor was ik meer dan tien jaar werkzaam als Vice-President Biofuels & Development bij Essent Trading International SA in Genève, waar ik verantwoordelijk was voor de inkoop, handel en ontwikkeling van biomassamaterialen (vaste stoffen en vloeistoffen) voor elektriciteit- en warmte productie op wereldwijde schaal.

In 2002 was ik een van de oprichters van het Green Gold Label (GGL) en in 2010 van het Sustainable Biomass Program (SBP).

Momenteel bekleedt ik een aantal functies in nationale – en internationale platforms die zich bezighouden met biomassa en duurzaamheid.

Ik heb een juridische- en bedrijfskundige achtergrond.

Binnen PBE coördineert ik de werkgroep Bio-energie (de doelstellingen zijn elders op de website te lezen).

Laten we in gesprek geraken hoe we energietransitie als PBE verder tezamen met u kunnen versterken.

Met een achtergrond in de afval- en milieumarkt ben ik gewend om te gaan met nieuwe innovatieve uitdagingen en een steeds wijzigende markt. De afvalmarkt staat bekend om zijn dynamiek en kan van dag tot dag verschillen. Biomassa vormt hier als grondstof al jaren een belangrijk onderdeel van uit en zal de komende jaren nog verder uitgroeien tot een cruciale grondstof voor chemie-, materiaal en energietoepassingen.

Binnen mijn bedrijf Twinnovate zien we biomassa en afval als grondstof, en de basis voor alles wat we doen, waaraan we werken maar vooral waarin we geloven. Dagelijks werken we aan mooie projecten, waarbij ik me voornamelijk bezighoud met commercie en stakeholder management. Mijn taken omvatten het samenbrengen van partijen, het ontwikkelen van nieuwe projecten en ideeën, en het zoeken naar steun bij bedrijven en overheden.

De positie van directeur van het Platform Bio-Economie was dan ook een logische aanvulling, na vele jaren in het bestuur te hebben gezeten. Met mijn kennis en netwerk wil ik samen met het bestuur verder invulling geven aan de strategie van PBE. Ik kan dit niet zonder onze donateurs, dus jullie inbreng is erg welkom.

Luuk van der Wielen

Vice President Research Development & Innovation

Als hoogleraar Biobased Economy aan zowel TU Delft als Universiteit van Limerick (Ierland), richt ik mij op onderzoek, onderwijs en metname innovatie op het gebied van bioeconomy uitgaande van regionale mogelijkheden, kansen en noden op middellange en lange termijn. 

Circulaire en biobased economie tesamen met andere andere renewables vormen daar in de basis voor verantwoorde welvaart en well being, maar alleen als het op realistische industriele schaal gebeurt. 

In mijn eigen onderzoek en (design) onderwijs, maar ook in de organisaties die ik de afgelopen 20 jaar heb geleid of anderzins bij betrokken geweest,  is dat vormgegeven door zowel technologie-ontwikkeling als succesvole implementatie met industriele partners of door starters als DAB BV. 

Binnen PBE richt ik mij metname op de kenniskant die broodnodig is om een verantwoorde omslag van fossiel naar hernieuwbaar en circulair mogelijk te maken.

Ik ondersteun het PBE Bestuur al enige jaren met betrekking tot secretariële werkzaamheden.

Dit betreft een scala van werkzaamheden, zoals het organiseren en begeleiden van vergaderingen en business bijeenkomsten. Hieronder valt ook het bewaken van de voortgang van diverse onderwerpen.

Daarnaast ben ik het administratieve geweten van PBE. Verzorg ik  secretariële ondersteuning bij de NVDE WG Bio Energie en de RVO Exportgroep.

De werkzaamheden zijn heel leuk, dynamisch en divers. Ik heb een secretariële achtergrond.

Voor vragen etc kunt u altijd bij mij terecht.

Hylko Brandsma

Penningmeester

In mijn functie als algemeen directeur van Labee Holding Moerdijk B.V. ben ik nauw betrokken bij de inname van duurzaam gecertificeerde bio-grondstoffen en de productie van eindproducten inzetbaar voor o.a. warmte- en elektriciteit-productie maar ook toepassingen als (half)fabricaat voor innovatieve projecten waar het bedrijf zich mee bezig houdt. 

Hierin speelt niet alleen de energietransitie een grote rol maar ook de circulaire inzetbaarheid van grondstoffen in de biobased economy. Ik ben tevens betrokken bij de Better Biomass commissie van deskundigen. 

Binnen PBE vervul ik de rol van penningmeester en met meer dan 25 jaar ervaring in de Biomassa sector draag ik ook bij aan de nieuwe ontwikkelingen binnen PBE om samen met het bestuur, directeur en donateurs richting te geven aan het beleid waarmee een bestendige toekomst gewaarborgd kan worden.

Ik ben zo’n 30+ jaar actief in de energiesector en hou me voornamelijk bezig met het ontwikkelen van asset-based bedrijven in een commerciële omgeving, waarbij commerciële, technische en financiële disciplines samenkomen. 

Zowel als adviseur als via mijn eigen ondernemingen heb ik ruime M&A ervaring, waarbij ik diverse succesvolle overnames en desinvesteringen heb gerealiseerd en afgerond.


Binnen PBE hou ik me voornamelijk bezig met de omzetting van biomassa naar energie en zit ook de werkgroep bio-energie voor.

Vanuit een achtergrond als werktuigbouwkundig ingenieur en chemisch technoloog heb ik vele jaren sturing mogen geven aan het onderzoekprogramma op het gebied van Biomassa / Biogrondstoffen, bij ECN en later bij TNO. Momenteel ben ik betrokken in een ondersteunende en adviserende rol. Daarnaast ben ik de Nederlandse vertegenwoordiger binnen IEA Bioenergy – Task 44 on Flexible Bioenergy en lid van enkele adviesraden en scientific committees.

In het onderzoekprogramma van ECN/TNO is de aandacht steeds meer verschoven van bio-energie naar bio-economie. Het programma omvat technologieontwikkeling voor opwerking (torrefactie, Torwash, biochar) en fractionering van biogrondstoffen en voor de productie van groen gas, transportbrandstoffen voor zwaar wegtransport, scheepvaart en luchtvaart, en bio-gebaseerde chemicaliën en materialen. Circulariteit en cascadering zijn leidende principes, waarbij elektriciteit en warmte productie belangrijk blijven voor een maximale verwaarding.

Vanuit deze ervaring wil ik binnen PBE graag mede vorm geven aan de verbreding naar bio-economie en aan de stimulering van bio-gebaseerde toepassingen als essentiële elementen in de energie- en materialentransitie.

Mijn naam is Erwin Eymans, en ik ben vereerd om mijzelf voor te stellen als het nieuwste lid van het bestuur van onze gewaardeerde branchevereniging. Met een diepgewortelde passie voor duurzaamheid en innovatie, kom ik uit een achtergrond die rijk is aan ervaring met het transformeren van biomassa naar waardevolle energiedragers en chemicaliën door middel van de geavanceerde processen van torrefactie en vergassing.

Binnen mijn eigen onderneming Torrgas, zijn wij actief in het ontwikkelen en naar de markt brengen van technologieën die de keten van biomassa naar syngas efficiënter en duurzamer maken. Mijn doel is altijd geweest om bij te dragen aan het creëren van oplossingen die niet alleen duurzaam zijn (CO2 negatief), maar ook schaalbaar en betaalbaar, zodat ze een werkelijke impact kunnen hebben op onze maatschappij.

Als bestuurslid van de branchevereniging ben ik vastbesloten om deze sector met trots te vertegenwoordigen en te streven naar innovaties die ons allen ten goede komen. Mijn focus ligt op het samenbrengen van mijn kennis van de keten van biomassa naar syngas, en mijn ervaring in het omzetten van ideeën naar tastbare, uitvoerbare projecten. Ik geloof sterk in het potentieel van onze industrie om de voorhoede te zijn in de transitie naar een duurzamere toekomst.

Met een hart voor duurzaamheid en een geest voor innovatie, hoop ik als bestuurslid een brug te slaan tussen visionaire ideeën en hun praktische realisatie. Samen kunnen we de uitdagingen van vandaag aanpakken en werken aan oplossingen die de wereld van morgen vorm zullen geven.

Ik kijk ernaar uit om samen te werken met alle donateurs, stakeholders, en partners in de industrie, om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Laten we de krachten bundelen om een duurzamere, groenere en meer welvarende toekomst voor iedereen te creëren