Je bent hier:

Communicatie

Effectieve communicatie en stakeholder management zijn van cruciaal belang bij het werken met biomassa. Het betrekken van marktpartijen, overheden en NGO’s bij het formuleren van wet- en regelgeving draagt bij aan het creëren van realistische markten en doelstellingen. PBE heeft al decennia lang een actieve rol vervuld hierin, door nauw samen te werken met overheidsinstanties zoals het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast neemt PBE actief deel aan platforms zoals de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

PBE initieert en begeleidt ook campagnes zoals biomassafeiten.nl, met als doel om de juiste informatie te verstrekken en misvattingen over biomassa te corrigeren. Internationaal deelt PBE regelmatig kennis en gebruikt het haar invloed om een bijdrage te leveren aan het debat en de ontwikkelingen op het gebied van biomassa.

Naar de toekomst toe wil PBE zich ook actiever inzetten en profileren als dé belangenbehartiger voor de biomassa markt. Door middel van strategische communicatie en samenwerking wil PBE haar rol versterken en een positieve impact blijven hebben op de ontwikkeling en acceptatie van biomassa als duurzame bron van energie en grondstoffen.

Verantwoordelijk namens PBE bestuur:​

  • Jos Keurentjes, voorzitter
  • John Bouterse, directeur
  • Laura Bouwens, secretariaat
  •  

Onze focusgebieden