Je bent hier:

Chemie en materialen

PBE ziet de toepassing van biomassa in de chemische sector en als grondstof voor nieuwe materialen als cruciaal voor het bevorderen van duurzaamheid en circulariteit in de bio-economie. Het omzetten van getorreficeerde biomassa naar syngas en vervolgens naar waterstof, biomethanol of Sustainable Aviation Fuel (SAF) is hier een goed voorbeeld van. Deze innovaties dragen bij aan een verschuiving naar duurzame en circulaire chemische processen, wat essentieel is voor het verminderen van de ecologische impact van de industrie. Daarbij is de keuze voor nieuwe grondstoffen voor veel van deze bedrijven ook een guarantee-to-operate en kiezen ze hier bewust voor een duurzame bedrijfsvoering die veel verder gaat dan de verduurzaming van de grondstof alleen.

PBE heeft de ontwikkeling van bio-methanol uit biomassa tot één van de speerpunten gemaakt. We zijn ervan overtuigd dat deze supply chain een uitstekend voorbeeld is van de mogelijkheden van biogrondstoffen naar hoogwaardige toepassingen. De veelzijdigheid van de beschikbare grondstoffen, die door diverse opwaarderingsprocessen worden omgezet in hoogwaardig syngas, biedt een breed scala aan toepassingsmogelijkheden in verschillende sectoren van de industrie.

Tegelijkertijd biedt het gebruik van biomassa in materialen een veelbelovende route naar een meer duurzame en circulaire economie. Biomassa kan worden omgezet in diverse materialen die breed kunnen worden toegepast, variërend van bouwmaterialen tot verpakkingsmaterialen en van textiel tot bioplastics. Door hoogwaardige toepassingen van biomassa in de materiaalsector na te streven, kunnen we niet alleen afval verminderen en natuurlijke hulpbronnen sparen, maar ook innovatieve oplossingen bieden voor diverse industrieën.

PBE benadrukt het belang van hoogwaardige toepassingen van biogrondstoffen en moedigt deze benaderingen actief aan. Door te focussen op hoogwaardige processen in de chemische sector en innovatieve toepassingen als grondstof, streven we ernaar om de potentie van biomassa volledig te benutten en een duurzame en circulaire bio-economie te bevorderen.

Onder de Werkgroep Chemie en Materialen (WGCM) werken aan de verschillende aspecten van deze, voornamelijk, nieuwe markt. We focussen ons op de uitdagingen die deze toepassingen met zich meebrengen en de hordes die bedrijven moeten nemen om deze processen te implementeren.

Onder WGCM worden o.a. de volgende taken behandeld:

  • Biogrondstoffen uitdagingen benoemen bij vervanging fossiele commodity’s
  • Stimuleren en/of participeren in nieuwe technologieën
  • Koppelen en begeleiden van theorie en praktijk.
  • Beleidsadvies voor landelijke en Europese overheden
  • Subsidie mogelijkheden onderzoeken en aanbieden

Verantwoordelijk namens PBE bestuur:

  • Erwin Eymans
  • Jaap Kiel

Wil je ook deelnemen, stuur ons dan een email.

Onze focusgebieden