Je bent hier:

Introductie Platform Bio-Economie

Biogrondstoffen zijn essentieel in de energie- en materialentransitie naar een duurzame, CO2-neutrale samenleving, waar circulariteit en cascadering leidend zijn. Duurzaamheid vormt de kern van onze activiteiten, en we streven naar een verantwoorde productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen.

PBE vertegenwoordigt bedrijven en andere belanghebbenden die actief zijn in de productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen voor diverse toepassingen, waaronder chemie, materialen, energie, transport en dienstverlening.

Als verbinder in deze sector geloven we sterk in de kracht van samenwerking. Door de inbreng van donateurs, de expertise van marktpartijen en de sturende rol van overheden samen te brengen, creëren we een vruchtbare bodem voor groei en ontwikkeling. Deze synergie stelt ons in staat om gezamenlijk te werken aan de implementatie van de juiste wet- en regelgeving, stimuleringsregelingen en het creëren van draagvlak voor een bloeiende biomassa-markt.

Het is onze overtuiging dat duurzaamheid en economische groei hand in hand kunnen gaan. Door te focussen op hoogwaardige toepassingen van biomassa streven we naar een win-win situatie waarbij zowel de economie als het milieu profiteren. Dankzij innovatieve technologieën en slimme samenwerkingsverbanden willen we de potentie van biomassa volledig benutten en een positieve impact hebben op zowel de industrie als de samenleving als geheel.

Als PBE zijn we vastberaden om een leidende rol te spelen in de transitie naar een duurzamere bio-economie. We kijken ernaar uit om onze missie voort te zetten, waarbij we blijven streven naar een evenwicht tussen economische vooruitgang, sociale verantwoordelijkheid en milieuduurzaamheid. Met de steun van onze partners en stakeholders zijn we ervan overtuigd dat we samen een verschil kunnen maken en een duurzamere toekomst kunnen creëren voor volgende generaties.

Jos Keurentjes, Voorzitter
John Bouterse, Directeur 

Onze missie

Het Platform Bio-Economie (PBE) streeft naar een leidende rol in de verdere ontwikkeling en implementatie van duurzame en maatschappelijk geaccepteerde inzet van bio-grondstoffen in Nederland. We willen dit realiseren binnen een stabiel beleids- en regelgevingskader.