Je bent hier:

Krijg meer kennis over de DEI+-subsidie Vergassing van reststromen

Stroomschemabiovergistingv2_2x

Investeert u als ondernemer in een productie-installatie voor het omzetten van (deels) biogene reststromen in groen gas, methanol, transportbrandstoffen, chemicaliën of syngas voor industrieel gebruik? En wilt u deze installatie demonstreren? Neem dan deel aan deze online bijeenkomst over de subsidiemogelijkheden.

Dinsdag 6 februari
13:30 – 14:30