Je bent hier:

Biogrondstoffen

PBE ziet de beschikbaarheid van biogrondstoffen als cruciaal onderdeel en basis voor alle mogelijke biomassa toepassingen, en legt hierbij vooral de nadruk op het optimaliseren van (nieuwe) supply chains. Het vervangen van bestaande fossiele commodity’s door duurzame biomassa, brengt nieuwe uitdagingen en sentimenten met zich mee. Veel biomassa wordt lokaal verkregen en vereist een specifieke behandeling voordat het op transport kan of toepast kan worden in een proces. Momenteel zijn er nog beperkte volumes beschikbaar, wat betekent dat het essentieel is om de verschillende biogrondstoffen te combineren om hiermee voldoende volume te genereren om aan de marktvraag te kunnen voldoen.

In tegenstelling tot fossiele grondstoffen, speelt duurzaamheidscertificering een cruciale rol bij biogrondstoffen. Het verkrijgen van certificeringen voor duurzaamheid is een belangrijke stap om het vertrouwen in de markt te vergroten en de acceptatie van biomassa te bevorderen.

Met een voortdurend veranderende en strengere overheidsbeleid, en het begrijpen van de diverse sentimenten in de samenleving, wordt de rol van PBE juist van groot belang. Wij brengen partijen binnen de supply chain samen, voorzien hen van essentiële informatie en kennis, en streven ernaar om het beleid waar mogelijk te beïnvloeden. Op deze manier trachten we een volwaardige en duurzame markt voor biogrondstoffen te creëren.

Als PBE geloven wij dat een goed georganiseerde en betrouwbare supply chain van biomassa van vitaal belang is voor het succes van de bio-economie. Een efficiënte supply chain zorgt voor een continue toevoer van gekwalificeerde biomassa, vermindert logistieke kosten en minimaliseert risico’s in de productieprocessen. Dit bevordert niet alleen de economische levensvatbaarheid van biomassa-gebaseerde activiteiten, maar versterkt ook het vertrouwen van stakeholders en stimuleert verdere investeringen in de sector. Kortom, een goed functionerende supply chain is essentieel voor het realiseren van duurzame en groeiende bio-economieën.

We hebben onze expertise ondergebracht in de Werkgroep Biogrondstoffen (WGBG) waarin ook onze donateurs deelnemen. Als aanvulling op de eigen (interne) expertise hebben we ook externe partijen gevraagd hierin deel te nemen om gezamenlijk aan oplossingen te werken of beleidsadvies te vormen.

Onder WGBG worden o.a. de volgende taken behandeld:

  • Actief zoeken naar en in kaart brengen van nieuwe supply chains.
  • End of waste discussies/product status promoten en overheden voorzien van informatie hierover
  • Certificering uitdagingen van biogrondstoffen
  • Onderzoek naar mogelijkheden van energie gewassen
  • Het benaderen van nieuwe partners welke actief in de keten zoals biomassa leveranciers, logistieke dienstverleners, certificeringsbedrijven en controleurs.

Verantwoordelijk namens PBE bestuur:

  • Hylko Brandsma
  • John Bouterse

Wil je ook deelnemen, stuur ons dan een email.

Onze focusgebieden