Je bent hier:

Oproep aan de politiek: door met klimaataanpak

tweedekamer

Samen met een brede maatschappelijke coalitie roepen we de Tweede Kamer op de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid.

Het Nationaal Klimaat Platform heeft 9 juli de volgende brief aan de Tweede Kamer verzonden:

Aan de leden en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

De val van het kabinet Rutte IV betekent dat de politieke en ambtelijke voortgang op veel onderwerpen lange tijd stil dreigt te vallen. Het betekent ook onrust in Den Haag omdat de verkiezingscampagne begonnen is. Met alle uitdagingen kan Nederland zich dat niet veroorloven. Samen met de decentrale overheden roepen wij u op om er alles aan te doen om te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. Het parlement moet besluiten kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.

Voortvarende aanpak nodig

De klimaataanpak is absoluut één van die uitdagingen. Die mag nu niet tot stilstand komen. Simpelweg omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen, maar zeker ook omdat burgers, werknemers en bedrijven behoefte hebben aan stabiel en voorspelbaar beleid. Talloze ondernemers en de industrie zijn bezig met ambitieuze plannen voor verduurzaming van hun productie en dienstverlening. Overal zijn burgers en coöperaties actief met besparing en opwek van eigen duurzame energie. Vele publieke uitvoerders werken dag in dag uit hard aan de energietransitie. Zo vraagt het volle elektriciteitsnet een uiterst voortvarende aanpak, en dat geldt voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem waarop burgers en bedrijven simpelweg moeten kunnen rekenen. Allen moeten weten waar zij aan toe zijn om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen investeren.

Focus op doen

Als er de komende tijd íets nodig is op het thema klimaat dan is dat maximale focus op dóen, op uitvoeren. Dat vraagt duidelijkheid en stabiliteit op het beleidsfront. We moeten de obstakels waar we tegenaan lopen blijven oplossen. Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!

Hartelijke groet,

CNV, Urgenda, VNG, Stedin, Nationaal Klimaat Platform, Tennet, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Enexis, Energie Samen, LTO, Aedes, Gasunie, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, IPO, MKB-Nederland, NVDE, Natuurmonumenten, Greenpeace Nederland, Alliander en Unie van Waterschappen.

mede ondertekend door: UN Global Compact Network Netherlands, SamenOm, Energie Beheer Nederland (EBN), Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, NL Hydrogen, Holland Solar, Platform Bio-economie (PBE), Stichting Grootouders voor het Klimaat

Sluit aan bij de oproep

Dit initiatief is in korte tijd genomen, daarom zal de lijst van organisaties die dit initiatief steunen niet compleet zijn. We nodigen iedere organisatie die deze oproep steunt uit zich bij het Nationaal Klimaatfonds te melden om toegevoegd te worden als medeondertekenaar.

Praktijkvoorbeelden gezocht!

De oproep aan de Tweede Kamer om de klimaataanpak niet tot stilstand te laten komen, willen we aan kracht laten winnen met behulp van concrete praktijkvoorbeelden. 

Waar loopt jouw organisatie, bedrijf of maatschappelijk initiatief tegenaan als de voortgang van het energie- en klimaatbeleid langere tijd stil dreigt te vallen? Voor welke concrete plannen of ambities dreigt vertraging en wat is er nodig om door te kunnen?

Als je de oproep aan de Tweede Kamer steunt, versterk die dan met jouw praktijkvoorbeeld(en) en stuur die naar signalen@nkp.nl. Het Nationaal Klimaat Platform zal op korte termijn al deze signalen bundelen om zo de Haagse politiek een helder advies te kunnen geven.