Je bent hier:

Marktonderzoek Biomassafeiten

RapportagevergelijkingsonderzoekBiomassafeiten

In opdracht van RVO is er de afgelopen maanden een marktonderzoek geweest naar het draagvlak voor biomassa onder bestuurders en de burgers. Uiteindelijk is er door 1000 burgers en 276 bestuurders op deze enquete gereageerd waarbij ook is gekeken naar een goede verdeling tav leeftijd, geslacht, opleiding en woonplaats/provincie.

De belangrijkste conclusies vanuit het onderzoek waren:

  • 87% van de consumenten geeft aan bekend te zijn de term biomassa;
  • Juist onder direct betrokken bestuurders denkt men aan hele bomen die als biomassa worden ingezet (75%)
  • Spontaan wordt biomassa niet direct aan de productie van warmte gelinkt.
  • Zowel bestuurders als consumenten zijn overwegend neutraal/positief over biomassa
  • Des te meer bestuurders weten over biomassa des te positiever men is, bij consumenten is dit juist andersom
  • Consumenten zoeken niet naar informatie, 50% van de ondervraagde bestuurders zoekt actief naar informatie.
  • De landelijke overheid speelt in cruciale rol in de informatievoorziening.

Op basis van alle informatie en de conclusies zal biomassafeiten haar strategie verder verfijnen en waar mogelijk intensiever met RVO gaan samenwerken. Mocht u vragen hebben over biomassafeiten of als donateur willen aanhaken bij dit initiatief dan is dit mogelijk door te mailen naar info@biomassafeiten.nl.