Je bent hier:

Jaarrapportage 2021 ‘Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking’ gepresenteerd

Overhandiging jaarrapportage2021

Donderdag 30 juni is tijdens de Business Meeting van Platform Bio-Economie de biomassa jaarrapportage over 2021 gepresenteerd en overhandigd. Jos Keurentjes, voorzitter Platform Bio-Economie, heeft de eerste editie overhandigd aan Julie Fraiture, Economische Zaken & Klimaat, die hem namens onze opdrachtgever ministerie I&W in ontvangst heeft genomen. Beide benadrukten het belang van feitelijke cijfers om de ontwikkeling van de inzet van biomassa te duiden en het groeiende aandeel van duurzaam gecertificeerde biomassa.

Een belangrijke conclusie uit deze rapportage is dat het gebruik van houtige biomassa nog altijd een aanzienlijke groei laat zien. Dit onderstreept het belang van biomassa als duurzame grondstof voor de bio-economie. Van belang daarbij is op te merken dat het overgrote deel (meer dan 80%) wordt geleverd onder duurzaamheidscertificaat en dat het resterende deel vooral relatief kleine rest- en afvalstromen betreft.

Een ander belangrijk aandachtspunt voor deze rapportage is dat door bedrijfsleven, politiek en overheid steeds krachtiger wordt gesteld dat biomassa een belangrijke factor zal zijn in de grondstoffentransitie.

De biomassa jaarrapportage wordt jaarlijks opgesteld door Platform Bioeconomie in opdracht van I&W. De informatie wordt opgehaald door middel van een enquete onder alle marktpartijen.