Je bent hier:

Verklaring over de behandeling van primaire biomassa in de bespreking van de Milieucommissie over de richtlijn hernieuwbare energie

eu

We maken ons grote zorgen over voorstellen om primaire bosbiomassa te declasseren als hernieuwbaar en om de lidstaten de vrijheid te ontnemen om financiële steun te verlenen voor het gebruik ervan. Dit zijn radicale en fundamentele veranderingen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het vermogen van de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, de energievoorziening te diversifiëren en de kosten voor klanten onder controle te houden.

Primaire biomassa is momenteel goed voor maximaal 51% van het gebruik van houtachtige biomassa in de EU voor elektriciteit, warmte en transport. Primaire biomassa omvat toppen, takken, beschadigd (bijvoorbeeld door rot of insecten) of verwrongen hout en dunningen. Het is geen synoniem voor hoogwaardig hout dat zou worden gebruikt in massief houtproducten zoals die voor meubels en constructie.

Lees hier de volledige verklaring in het Engels.