Je bent hier:

Kabinet trekt 338 miljoen euro uit voor groene waterstof

torentje

Het kabinet heeft besloten om 338 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van groene waterstof in Nederland. De investering maakt onderdeel uit van een investeringspakket van 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds, dat is opgezet om de economische groei aan te jagen.

Het kabinetsbesluit werd vrijdagmiddag bekendgemaakt middels een Kamerbrief. Naast groene waterstof wordt er ook geïnvesteerd in onder meer het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn, de Brainportlijn Eindhoven, de quantumsector, en ‘innovatief en toekomstbestendig’ onderwijs. 

Het kabinet besloot eerder al de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro te investeren in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De commissie die oordeelt over de investeringsvoorstellen staat onder voorzitterschap van oud-minister Jeroen Dijsselbloem. Vanaf mei kunnen nieuwe investeringsvoorstellen worden ingediend, waar een volgend kabinet begin 2022 een besluit over neemt. 

Demonstratieprojecten groene waterstof

Van de 338 miljoen euro voor groene waterstof is 73 miljoen ‘voorwaardelijk’ toegekend. De overige 265 miljoen is ‘gereserveerd’. Het geld is bedoeld om demonstratieprojecten te financieren, R&D-programma’s te bekostigen en de arbeidsmarkt voor te bereiden op de waterstofeconomie. 

“Het doel van het voorstel is om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie en kostenreductie”, staat in de Kamerbrief. “Daarmee kan het voorstel ook een waardevolle bijdrage leveren aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.”

Waterstof cruciale energiedrager

Waterstof wordt als een cruciale energiedrager gezien in de toekomstige energievoorziening. Het is duurzaam te produceren, met elektrolyzers en groene stroom, en kan verbrand worden net als aardgas. Het kan daarmee veel processen die niet elektrisch kunnen toch duurzaam maken. Denk aan verwarming van huizen of industriële processen. Voorlopig staat de duurzame productie van waterstof echter nog in de kinderschoenen. 

Een maand geleden pleitte een waterstofcoalitie nog voor een kapitaalsinjectie voor groene waterstof van 2,5 miljard euro. Alle projecten die nu geen financiering krijgen vanuit het kabinet kunnen komend jaar dus een nieuwe poging wagen. 

Klik hier voor het originele artikel