Je bent hier:

Coalitie doet oproep aan de informateur en de Fractievoorzitters over inzet van biomassa

groen

Vrijdag 9 april, is een brief verzonden naar de Informateur en de Fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, CU, PvdA, GL en SP met de oproep om een aantal punten inzake biomassa te verankeren in het Regeerakkoord. De brief is ondertekend door een brede coalitie die werkt aan verstandige en hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen (biomassa).

Samen pleiten we voor een transitie naar een duurzame en circulaire bio-economie, waarin bio-grondstoffen op basis van waarde-maximalisatie benut worden. In de brief worden vier handvatten geboden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om de Nederlandse economie te versterken. Biogrondstoffen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Ze dragen bovendien bij aan de opbouw van een nieuwe duurzame maakeconomie. In biomaterialen is de CO2 die planten tijdens de groei hebben opgenomen, opgeslagen. Land- en bosbouw kunnen een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Hiermee wordt voortgebouwd op het SER-advies ‘Biomassa in Balans’, waarbij duurzaamheid een voorwaarde is voor productie en gebruik van biogrondstoffen.

Met onderstaande handvatten kunnen stappen gezet worden om de controverse rondom biomassa achter ons te laten (al zullen er altijd discussiepunten blijven) en de transitie naar een emissievrije economie voortvarend op te pakken:

  • Erken de landbouw en de bosbouw als fundament voor de Nederlandse circulaire bio-economie. Waardeer duurzame biogrondstoffen als serieuze en onmisbare optie om klimaatdoelstellingen te halen en als een impuls voor een nieuwe duurzame maakindustrie.
  • Stimuleer hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen en maak tegelijkertijd duidelijk welke toepassingen noodzakelijk zijn in de energie- en brandstoffensectoren om de afgesproken CO2-reductie te realiseren.
  • Werk aan een breed draagvlak door de borging van duurzame sourcing en toepassing van biogrondstoffen steeds verder te verbeteren en niet-duurzame productie en toepassingen nadrukkelijk uit te sluiten. Koppel de (aflopende) stimulering van energietoepassingen waar mogelijk aan hoogwaardige toepassingen in chemie en bouwmaterialen.
  • Neem regie en zorg ervoor dat de betrokken ministeries een gecoördineerd beleid voeren.

Namens Platform Bio-Economie (PBE) ondertekend door Luuk van der Wielen

De coalitie achter de brief bestaat uit:

Platform Bio-Economie (PBE)
Federatie Bio-economie Nederland
TKI BBE
Rotterdam Biomass Commodoties Network (RBCN)
Nederlandse Vereniging van bioketel leveranciers (NBKL)
Energie Nederland (ENL)
Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)
Stichting Be-Basic
U.S. Industrial Pellet Association (USIPA)
Stichting Agrodome
De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
Platform Duurzame Brandstoffen
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
Chemport Europe
Circular Biobased Delta