Je bent hier:

PERSBERICHT | PBE accelereert brede Bio-economie strategie met benoeming nieuwe bestuursvoorzitter

Prof Luuk van der Wielen 012

Platform Bio-economie accelereert brede Bio-economie strategie met benoeming nieuwe bestuursvoorzitter.

Platform Bio-economie accelereert haar strategische ambitie om het leidende industriële samenwerkingsverband te worden, op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame, CO2 neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk zijn. Luuk van der Wielen met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van technologie, business en beleid voor de Bio-economie, is per heden benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij zal de implementatie van de PBE-visie leiden, die luidt dat “energetisch en niet-energetisch gebruik van duurzame biogrondstoffen en andere renewables onmisbaar zijn in de transitie naar een betaalbare, betrouwbare, CO2 neutrale en circulaire economie”. Daarbij staat de ontwikkeling van een concrete investeringsagenda centraal, geflankeerd door een kwantitatieve macro-economische en klimaat impactverkenning en een proactieve communicatie. Het beleid is gericht op de ondersteuning van groen economisch herstel in Nederland na de pandemie. De eerste resultaten staan gepland voor de lente van 2021.

“Verantwoord energetisch en niet-energetisch gebruik van biogrondstoffen is een integraal onderdeel van een duurzame en circulaire bio-economische ontwikkeling. Het is gebaseerd op duurzame productie, handel en gebruik van duurzaam gecertificeerde biogrondstoffen in de context van andere duurzame bronnen. Wind- en zonne-energie en circulaire materialen ontwikkelen zich voorspoedig, maar zijn nog ver van volledige dekking van de Nederlandse behoefte. Ik denk daarbij aan de behoeftes van de chemische, voedings-, energie-, transport- en bouwsector, en hun wereldwijde kansen.” Zegt Luuk van der Wielen. “Ik kijk ernaar uit om de investeringsagenda samen met onze industriële en maatschappelijke partners te ontwikkelen, ter ondersteuning van een professionele markt waarin biobased en circulair leidend zijn.”


De Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) van het Nederlandse Klimaatakkoord stelt tot doel dat in 2050 alle bronnen, producten en processen netto CO2 neutraal zijn en tenminste 80% circulair. Dit noodzaakt nieuwe routes voor efficiënte proces/-product combinaties op basis van biobased en circulaire grondstoffen, inclusief cascadering en een industrie brede aanpak.


Tim van der Hagen, voorzitter van de Taskforce die de IKIA heeft ontwikkeld: “Luuk heeft een bewezen staat van dienst in het ontwikkelen en leiden van brede organisaties in de Bio-economie. Het doet me deugd dat de beoogde industrie brede biobased en circulaire economische ontwikkeling is geworteld in de IKIA die we in 2019 hebben afgerond”. Als Bestuursvoorzitter van de TU Delft voegt hij hieraan toe: “En uiteraard is het een van onze Distinguished Professoren die ontwikkeling van de concrete investeringsagenda leidt”.

Professor Kerstin Mey, President van de University of Limerick, Ireland zegt: “In lijn met de Sustainable Development Goals, is de University of Limerick gecommitteerd aan de ontwikkeling en implementatie van een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling, samen met de lokale en regionale gemeenschappen, en door onze nationale en wereldwijde allianties.

“Luuk van der Wielen’s dubbelrol als directeur van ons Bernal Institute aan de University of Limerick en nu als voorzitter van Platform Bio-economie ter versterking van de Iers/Nederlandse banden, is een voorbeeld voor onze studenten en staf om als ‘active citizens’ bij te dragen aan de toekomst van onze planeet en samenleving”.

Prof Mark Ferguson, Directeur General van Science Foundation Ireland en Chief Scientific Adviser van de Ierse rijksoverheid stelt “Het stimuleren van brede groene en circulaire industriële ontwikkeling heeft evenveel prioriteit in Nederland als in Ierland. Science Foundation Ireland, en haar Centra zoals AMBER, zien de huidige ontwikkeling als een grote kans voor ambitieuze Green Deal samenwerking in Europese context.”

Voor verdere informatie, beeldmateriaal of interview, kunt u contact opnemen met:

Laura Bouwens, Platform Bio-economie,
E secretariaat@platformbioeconomie.nl; I I http://www.platformbioeconomie.nl;
T +31 6 52564437


Aine O’Neill, Communications Officer, Bernal Institute, University of Limerick.
E Aine.ONeill@ul.ie; I www.bernalinstitute.com;
T +353 (0) 61 202020

Over Platform Bio-economie (http://www.platformbioeconomie.nl)
PBE is de Nederlandse organisatie die duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van biobased en circulaire grondstoffen in Nederland stimuleert binnen een adequaat en stabiel beleidskader. PBE vertegenwoordigt de industrie en andere belanghebbenden die actief zijn in de productie, handel en het gebruik van biobased grondstoffen voor de voedingsmiddelen-, chemie-, materialen-, energie-, transport-, bouwsector.

Over Luuk van der Wielen
Luuk van der Wielen is Distinguished Professor in Biobased Economy aan de TU Delft en directeur van het Bernal Institute aan de University of Limerick, Ierland. Hij heeft verschillende privaat-publieke onderzoeksorganisaties in Nederland en daarbuiten opgericht en geleid, en was oprichtend bestuurslid van TKI-BBE. Sinds 2017 leidt hij het Bernal Institute in Limerick, Ierland, een onderzoeksinstituut van 400 p, € 150 + miljoen op het gebied van karakterisering, ontwerp en fabricage van gestructureerde materialen, met bijzondere aandacht voor het oplossen van Grand Challenges op het gebied van gezondheid, energie en het milieu.
Meer details op https://www.tudelft.nl/tnw/over-faculteit/afdelingen/biotechnology/research-sections/bioprocess-engineering/luuk-van-der-wielen/ en https://bernalinstitute.com/our_people/luuk-van-der-wielen/