Je bent hier:

Biomassa verbouwen kan juist zorgen voor betere voedselvoorziening

landbouwgrond


De wereldwijde voedselvoorzeining kan profiteren van het telen van gewassen voor biobrandstof en biomassa, mits dit op slim gekozen moment gebeurt. Dat is de consensus in een onderzoek dat de opinies van wetenschappers over biomassa en voedsel vroeg. Door alleen biomassa te verbouwen als er minder vraag is naar voedsel, kunnen boeren meer inkomen krijgen, wat het voor hun makkelijker maakt om te blijven bestaan en voor eten te zorgen.

Het onderzoek bevroeg een panel van experts op het gebied van economie, landbouw en milieu over de mogelijkheden en risico’s van biomassa voor de voedselvoorziening. Ook voerden de onderzoekers een enquête uit onder een grotere groep wetenschappers en keken ze naar de bestaande literatuur over het onderwerp. De conclusie: een kleine meerderheid (58 procent) denkt dat biomassa en voedsel goed te combineren zijn in een landbouwsysteem.

Afwisselen van biomassa en voedsel

Dat is opvallend, want een van de veel gehoorde argumenten tegen biomassa is het feit dat het kostbare landbouwgrond inneemt die anders voor (lokale) voedselteelt gebruikt kan worden. Maar de experts zien juist dat biomassa verbouwen kansen biedt, mits je voedsel en biomassa afwisselt. Door op momenten dat de vraag hoog is biomassa op je velden te zetten, kan je als boer een goede boterham verdienen. In de seizoenen dat de vraag lager is verbouw je voedsel, en omdat je extra geld verdient met de biomassa heb je meer stabiliteit en continuïteit. Dat maakt de boer minder kwetsbaar, waardoor de kans groter is dat hij ook volgend jaar eten kan verbouwen.

De tegenstanders (28 procent van de ondervraagde wetenschappers) zijn juist bang dat variabel verbouwen zorgt voor meer vraag, en vervolgens schaarste van grondstoffen voor biobrandstof. Dat zou dan weer kwalijke gevolgen hebben voor zowel de boeren als de afnemers van de biomassa. Vooral economen en chemici lieten deze risico’s zwaar wegen.

Brazilië

Let wel: ook de andere wetenschappers denken alleen dat het verbouwen van biomassa en voedsel kan werken als de vraag naar biobrandstof schommelt. Dat vraagt om beleid van de overheid en nieuwe innovaties in de landbouw, die het mogelijk maken om snel te wisselen tussen gewassen. Er zijn echter al gevallen in Brazilië waar beleid ervoor zorgde dat de productie efficiënter werd, en er uiteindelijk een positief effect was op het landgebruik.

Klik hier voor het originele artikel