Je bent hier:

Gedragscode Bio-energie

20a84a_9ad5888465604ab8b77b6855399b7bdamv2

Platform Bio-Energie heeft met andere sectorpartijen een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor het opstellen van een gedragscode. Een gedragscode draagt bij aan een goede ontwikkeling van bio-energieprojecten. Voor onze donateurs is de verkenning toegankelijk op het besloten deel van onze website.