Je bent hier:

Platformbijeenkomsten hervat

logooranje2

Het Klimaatplatform begint weer met bijeenkomsten over het Klimaatakkoord. Die zijn voorlopig in digitale vorm. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 24 april en gaat over Groen Herstel.

Op 24 april staat de vraag centraal hoe klimaatmaatregelen kunnen helpen om uit de crisis te komen. Het Klimaatplatform wil vooral ideeën ophalen om het kabinet te helpen de duurzame kansen te verzilveren die ook voor economisch herstel zorgen. Ook voor mei en juni staan bijeenkomsten op de rol.

Monitoring van het Klimaatakkoord

Op 15 mei krijgt u zicht op de systematiek die de voortgang van alle maatregelen in beeld brengt. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geven daarop een toelichting. Op 30 oktober komt deze systematiek tot uitdrukking in de Klimaatnota, de KEV (Klimaat- en Energieverkenning) en de voortgangsmonitor Klimaatbeleid. Er is veel ruimte voor deelnemers om vragen te stellen.

Gas in het nieuwe energiesysteem

Eind mei organiseert het Klimaatplatform een bijeenkomst over de rol van duurzame gassen in het nieuwe energiesysteem. De drie brieven die  minister Wiebes van EZK onlangs hierover naar de Tweede Kamer stuurde, vormen de basis.

SDE++

In juni organiseert het Klimaatplatform een expertbijeenkomst over de subsidieregeling SDE++. Het gaat over twee ontwikkelingen. Steeds meer technieken zijn bijna rendabel. Hoe kunnen deze uit de SDE++ gehaald worden en welk beleid is nodig om de technieken verder te borgen en te laten groeien? Daarnaast stopt de SDE++ in 2025 voor wind- en zonne-energie. Hoe regelen we dat na die periode investeringszekerheid op een kosteneffectieve manier blijft bestaan?

RES’en

De tweede bijeenkomst in juni gaat over de Regionale Energie Strategieën (RES’en). Hoe staat het met dit belangrijke onderdeel van het Klimaatakkoord? Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Wat is er al bekend over de daadwerkelijke uitvoering? Sprekers uit de RES-praktijk praten u bij. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.