Je bent hier:

Conceptadviezen en marktconsultatieperiode SDE++ 2021

sde

De conceptadviezen staan vanaf vandaag op de website www.pbl.nl/sde. Belanghebbenden kunnen schriftelijk een reactie geven op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen. Daartoe is, via dezelfde website, een consultatieformulier beschikbaar gesteld. Deze schriftelijke reactie dient uiterlijk 22 mei bij het PBL binnen te zijn via sde@pbl.nl. Indien u interesse heeft met PBL, TNO en DNV GL in gesprek te gaan kunt u dit in het consultatieformulier aangeven. Mocht een aanvullend gesprek ook door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 8 juni en 3 juli plaatsvinden.

Op basis van de schriftelijke reacties uit de markt en de marktconsultatiegesprekken stelt het PBL vervolgens het uiteindelijke eindadvies op voor EZK. De minister van EZK besluit uiteindelijk aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE++-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Kijk op de website www.pbl.nl/sde voor de actuele stand van zaken.