Je bent hier:

PBE Jaarrapportage 2022; Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking

houtigebiomassa

Vandaag presenteert Platform Bio-Economie de 11e editie van de jaarlijkse rapportage over de inzet van houtige biomassa in Nederland. Het is van groot belang dat we transparant en goed gefundeerd cijfermateriaal ter beschikking kunnen stellen aan overheid, bedrijfsleven en uiteindelijk ook aan de Nederlandse burgers om hiermee de ontwikkelingen in dit domein te kunnen volgen. De samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is hierbij van groot belang, hetgeen wordt onderstreept door de goede participatie in deze rapportage. Voor de komende jaren is, met het oog op een nog grotere mate van transparantie, een nog hogere participatie wenselijk.

Een conclusie uit deze rapportage is dat het gebruik van houtige biomassa nog steeds vooral wordt ingezet ten behoeve van energieproductie. Dit zal zich in de komende jaren sterk moeten gaan verbreden richting biobrandstoffen, groen gas en chemie en daaraan gerelateerde sectoren. Met het Platform Bio-Economie (PBE) spelen we al in op deze verbreding in de markt en zoeken we actief de samenwerking op met deze sectoren. Om ook de komende jaren een compleet beeld te geven over de ontwikkeling van de inzet van biomassa in Nederland hebben we de ambitie de scope van deze rapportage in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eveneens te verbreden. Wij zullen met partijen in gesprek gaan om te bepalen hoe we hier in de toekomst invulling aan kunnen geven.

Tenslotte wilt Platform Bio-Economie hun dank uitspreken richting EZK, I&W, RVO, Biomassa Research en alle deelnemende bedrijven voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze rapportage. De kracht en de relevantie hiervan zit in de gezamenlijkheid en transparantie!