Je bent hier:

PBE Jaarrapportage 2023; gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking

jaarraportage2023

Vandaag presenteert Platform Bio-Economie de 12e editie van de jaarlijkse rapportage over de inzet van houtige biomassa in Nederland. Het is van groot belang dat er transparant en goed gefundeerd cijfermateriaal ter beschikking gesteld kan worden aan overheid, bedrijfsleven en uiteindelijk ook aan de Nederlandse burgers om hiermee de ontwikkelingen in dit domein te kunnen volgen. De samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is hierbij van groot belang, hetgeen wordt onderstreept door de goede participatie in deze rapportage.

Net als vorig jaar blijkt ook uit deze rapportage dat houtige biomassa nog steeds vooral wordt ingezet ten behoeve van energieproductie. De biomassa-installaties worden daarbij echter in toenemende mate gecombineerd met andere energiesystemen zoals batterijen en e-boilers en geavanceerde ICT systemen om optimaal te kunnen inspelen op de toenemende vraag naar flexibele levering van elektriciteit en warmte in aanvulling op o.a. een toenemend aandeel variabele elektriciteit uit zon en wind.

Jos Keurentjes, voorzitter Platform Bio-Economie: “In de komende jaren zal de biomassa-inzet zich sterk moeten gaan verbreden richting biobrandstoffen, groen gas en chemie en daaraan gerelateerde sectoren. Met het Platform Bio-Economie (PBE) spelen we in op deze verbreding in de markt en zoeken we actief de samenwerking op met deze sectoren. Om ook de komende jaren een compleet beeld te geven over de ontwikkeling van de inzet van biomassa in Nederland is het wenselijk de scope van deze rapportage eveneens te verbreden. Wij zullen in overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en marktpartijen nagaan hoe we hier in de toekomst invulling aan kunnen geven.”

Tenslotte wil Platform Bio-Economie hun dank uitspreken richting EZK, I&W, RVO, Biomass Research en alle deelnemende bedrijven voor hun bijdrage aan de totstandkoming van deze rapportage. De kracht en de relevantie hiervan zit in de gezamenlijkheid en transparantie!

Op woensdag 19 juni zal Hans Langeveld het rapport presenteren tijdens de PBE Business Meeting, waarbij meer toelichting gegeven zal worden op de inhoud en uitkomsten van deze rapportage.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Schrijf u dan in via de knop hieronder.