Je bent hier:

Navied Tavakolly nieuwe directeur van Platform Bio-Economie

naviedpbe

Per juli is Navied Tavakolly gestart als directeur van Platform Bio-Economie. Hij zal verder vormgeven aan de verbreding van de activiteiten van het platform, om de inzet van bio-grondstoffen als volwaardige aanvulling in de energie- en grondstoffentransitie te versnellen.

Als ondernemer vervult Navied verschillende rollen om de transitie naar een circulaire bio-economie te versnellen. Zo is hij onder andere programmamanager voor de nationale Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) waar hij, vanuit TKI Groene Chemie & Circulariteit (fusie van TKI Chemie en TKI Biobased Economy), vormgeeft aan het Nederlandse missiegedreven innovatiebeleid op het gebied van circulaire economie. Daarnaast helpt hij als partnership manager voor Holland Circular Hotspot, Nederlandse organisaties om hun circulaire propositie in het buitenland op te schalen.

Het momentum voor Biobased is nú. Als we uitgaan van een mondiale welvaartgroei, zal de vraag naar materiaal en energie de komende decennia vele malen groter blijven dan het aanbod uit circulaire bronnen. Door dit tekort te vullen met hernieuwbare materialen en energie bouwen we een circulaire bio-economie die invulling kan geven aan de doelen van het Parijs-akkoord. Gelukkig verenigt men zich om biomassa als volwaardig substituut in bedrijfs- en productieprocessen in te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar recente toekenningen van het Nationale Groeifonds waar vele miljoenen door industrie en overheid vrijgemaakt voor opschaling van biogrondstoffen in de chemie-, kunststof- en bouwsector.” Aldus Navied Tavakolly. “Net als de biobased economie is PBE in beweging. Ik zie er dan ook enorm naar uit om in contact te komen met onze industriepartners en samen met hun innovatie- en uitvoeringsprogramma’s te ontwikkelen die komende 25 invulling zullen geven aan een circulaire bio-economie in 2050!”.


Voor verdere informatie, beeldmateriaal of interview, kunt u contact opnemen met:
Laura Bouwens, Platform Bio-economie,
E secretariaat@platformbioeconomie.nl;
T +31 6 52564437

Over Platform Bio-economie (https://www.platformbioeconomie.nl)
PBE is de Nederlandse organisatie die duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van biobased en circulaire grondstoffen in Nederland stimuleert binnen een adequaat en stabiel beleidskader. PBE vertegenwoordigt de industrie en andere belanghebbenden die actief zijn in de productie, handel en het gebruik van biobased grondstoffen voor de voedingsmiddelen-, chemie-, materialen-, energie-, transport-, bouwsector.

Over Navied Tavakolly
Navied is aan de TU Delft afgestudeerd als werktuigbouwkundige. Na zijn studie werkte hij, als kernteamlid van de campagne Nederland Circulaire Hotspot, aan de introductie van circulaire economie in Nederland en de internationale positionering als wereldwijde koploper.

Om zijn circulaire ambities concreet vorm te geven stapte hij in 2017 naar ECOR, een producent van cellulose bouwpanelen, waar hij verantwoordelijk werd voor de commercialisatie van de technologie. Dit heeft onder anderen geleid tot de oprichting van een eigenstandig R&D centrum voor het testen van diverse biomassa stromen, en het opnemen van de eerste Nederlandse fabriek.

Als ondernemer vervult Navied verschillende rollen om de transitie naar een circulaire bio-economie te versnellen.