Je bent hier:

PBE Jaarrapportage overhandigd aan Ministerie van I&W tijdens succesvolle Business Meeting

bum19juni

Gisterenmiddag vond er een succesvolle en gezellige Business Meeting plaats, georganiseerd door Platform Bio-Economie (PBE), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Exportgroep Biobased International, en Rotterdam Biomass Commodities Network. De bijeenkomst stond in het teken van informatieve en interactieve presentaties die cruciale onderwerpen binnen de bio-economie behandelden.

De bijeenkomst werd ingeleid door Gijs Mulder van RVO en Peter-Paul Schouwenberg, vice-voorzitter van PBE. Hun introducties leiden het begin in van een inspirerende middag, waarin kennisdeling en discussies centraal stonden.

Presentatie PBE Jaarrapportage
Een van de hoogtepunten van de middag was de presentatie van de PBE-jaarrapportage door Hans Langeveld. In zijn uitgebreide presentatie gaf Hans inzicht in de belangrijkste bevindingen en ontwikkelingen van houtige biomassa voor energieopwekking in Nederland. Na de presentatie volgde een formeel moment waarbij Peter-Paul Schouwenberg de jaarrapportage overhandigde aan Carolien Calkhoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Circulaire Biogrondstoffen
Louke Koopmans van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaf een informatieve presentatie over circulaire biogrondstoffen. Zij benadrukte het belang van duurzame grondstoffen voor een circulaire economie en de rol die biogrondstoffen hierin spelen.

Interactieve presentatie over klimaatneutraliteit
Marieke van der Werf van Publyon besprak het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) getiteld “Trajectverkenning klimaatneutraal 2050”. Haar presentatie leidde tot levendige gesprekken en discussies onder de deelnemers, waarbij diverse inzichten en ervaringen werden gedeeld.

Kansen en uitdagingen van het nieuwe kabinetsbeleid
Jurgen de Vries van PBLCO sloot de reeks presentaties af met een analyse van de kansen en uitdagingen van het nieuwe kabinetsbeleid en de beoogde bezetting van de ministersposten. Hij gaf een gedetailleerde uitleg en creëerde ruimte voor deelnemers om vragen te stellen en hun gedachten uit te wisselen.

Netwerkgelegenheid
Na het formele programma was er gelegenheid voor informeel napraten onder het genot van een drankje en hapje. Deze netwerkgelegenheid bood de deelnemers de kans om verder te discussiëren en nieuwe contacten te leggen, wat de onderlinge samenwerking binnen de sector versterkt.

De presentaties kunt u downloaden via de website van Platform Bio-Economie:

PBE – Jaarrapportage Houtige biomassa
Hans Langeveld, Biomassresearch

Met biogrondstoffen op weg naar een circulaire economie in 2050
Louke Koopmans, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De kansen en uitdagingen van het nieuwe kabinetsbeleid
Jurgen de Vries (PBLCO)