Je bent hier:
dtc2

Het Dutch Thermo Chemical Cluster bestaat uit een 14-tal innovatieve organisaties die zich richten op de thermo-chemische conversie van biomassa. Na een eerste kennismaking in juni kwamen we tot zo veel raakvlakken dat als snel gesproken werd over een mogelijke integratie. Dit heeft er toe geleidt dat in september dit jaar beide besturen akkoord zijn gegaan met het samengaan van DTC en PBE.

Vanaf 2023 zal DTC integraal onderdeel uit gaan maken van ons platform, zij zullen als apart cluster onder onze organisatie gaan vallen waarbinnen we ons willen focussen op thema’s als innovatie, financiering en technologie. Hierbij krijgen we ondersteuning van Het New Energy Coalition die al langer nauw betrokken is bij het thermo-chemical cluster. In 2023 worden er speciale bijeenkomsten georganiseerd voor deze thema’s, mocht u eveneens interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomsten laat dit dan aan ons weten dan krijgt u automatisch de uitnodigingen hiervoor.