Je bent hier:

Oproep alliantie aan nieuwe kabinet: zet in op uitvoering en realisatiekracht

groengas 1024x683 1

“Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren”. Die dringende oproep komt van een brede alliantie van maatschappelijke partijen aan het te formeren nieuwe kabinet. “Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland”.

De brief is ondertekend door werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, LTO, NVDE, Aedes, Energie Samen, Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Natuurmonumenten, Urgenda, FNV, CNV, TenneT, Gasunie, Netbeheer Nederland, Alliander, Unie van Waterschappen, VNG, Voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord en Nationaal Klimaat Platform.

Nederland heeft alles in huis om een schone en welvarende samenleving te realiseren, zo is te lezen in de brief. De transitie is in volle gang. Talloze investeringsplannen liggen klaar. Zowel bij bedrijven als in huishoudens speelt nu de vraag wat verstandige investeringen zijn. Daarom is het van groot belang om helderheid te bieden, aldus de alliantie van maatschappelijke organisaties.

Het is daarbij goed te beseffen dat het mondiale speelveld in rap tempo verandert. Veel landen, binnen en buiten de Europese Unie, bieden momenteel grote kansen aan bedrijven om binnen hun landsgrenzen schone energie- of industriële productie zonder uitstoot van broeikasgassen te realiseren. Wanneer Nederland hier geen stabiel investeringsbeleid tegenover zet, kunnen we een belangrijke bron van welvaart en werkgelegenheid verliezen en worden we voor onze energievoorziening nog meer afhankelijk van andere landen. Dat vraagt van het nieuwe kabinet om daar tijdig en adequaat op te anticiperen.

Nederland heeft hier goede kaarten in handen, maar om alle kansen te verzilveren is het van groot belang dat de komende jaren stevig wordt ingezet op uitvoering en realisatiekracht, in het bijzonder op het terrein van duurzame energieproductie en bijbehorende infrastructuur.

Het ligt op uw weg om ten behoeve van de duurzame energievoorziening in Nederland de goede keuzes te maken rond ruimtelijke planning, stikstofruimte, digitale veiligheid en schaarste aan arbeidskrachten.

Duidelijke keuzes, uitvoering, en realisatiekracht zijn cruciaal om perspectief te bieden. De alliantie ziet graag dat het komende regeerakkoord burgers, werknemers en ondernemers dat toekomstperspectief biedt. Op korte termijn zullen de leden van de alliantie concrete voorstellen doen. 

Bron: NationaalKlimaatPlatform