Je bent hier:

PBE Jaarrapportage 2020: Gebruik biomassa in Nederland 77% gecertificeerd duurzaam

pbe_afbeelding 1

Biomassa is en blijft noodzakelijk voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave. Circa 3,9 miljoen ton in 2020 (20% van het totaal) wordt gebruikt voor energiedoeleinden. Het gebruik is met bijna 1,3 miljoen ton (48 %) toegenomen ten opzichte van 2019. De meeste biomassa (90%) wordt gebruikt in installaties groter dan 10 MW voor de productie van elektriciteit en warmte. Dit zijn belangrijke uitkomsten van de jaarlijkse inventarisatie van Platform Bio-economie rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking, aangeboden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vrijwel alle gebruikte houtige biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen met name uit de agro-, food- en houtindustrie. Hiervan had 3 miljoen ton biomassa een duurzaamheids-certificaat, en de rest bestaat voornamelijk uit reststromen van bos-, natuur- en landschapsbeheer, papierpulp en B-hout ingezameld bij bedrijven en consumenten en slib uit waterzuiverings-installaties en papierfabrieken. Deze laatsten worden normaal (nog) niet gecertificeerd. 

Met deze rapportage beogen Platform Bio-economie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een constructieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat dat alleen goed mogelijk is op basis van feitelijke en juiste data. Het doel van de rapportage is inzicht te geven in de hoeveelheid, herkomst, aard en inzet van de gebruikte houtige biomassa. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, emissies en innovaties. John Bouterse van Platform Bio-economie geeft aan: ”Aanpak en diepgang kunnen model staan voor andere gebruiken van biomassa, waar dergelijke detail of duurzaamheidsanalyse nog minder ontwikkeld of beschikbaar is. Gezien de brede ambitie van Platform Bio-economie in lijn met de ontwikkeling van een Europese Roadmap voor een verdergaande Circular Bioeconomy zou een verdere verbreding van onderliggende diepgaande analyse voor de hand liggen.”

Een groot deel van de bio-energie in Nederland wordt nog steeds gemaakt met Nederlandse biomassa: 39% van alle gebruikte biomassa komt uit Nederland. Hoewel het volume nagenoeg gelijk is gebleven, is het percentage afgenomen ten opzichte van 2019 (61%) door een toename van geïmporteerde biomassa. Vooral kleinere installaties (< 10 MW) gebruiken Nederlandse biomassa (96%). De buurlanden en de Baltische staten zijn de belangrijkste landen van herkomst voor biomassa die niet in Nederland wordt geproduceerd. De import uit Noord-Amerika (25%) is toegenomen ten opzichte van vorig jaar (6%).

Het Platform Bio-economie (PBE) rapporteert jaarlijks sinds 2013 over het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Over PBE
Platform Bio-economie, als leidend industrieel samenwerkingsverband, stimuleert de ontwikkeling van een duurzame, CO2-neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk zijn. Duurzaamheid van de biogrondstofketens van oogst, transport, tot conversie bij industrieel gebruik en uiteindelijk als consumentenproduct is een cruciaal element in de transitie naar een betaalbare, betrouwbare, CO2-neutrale en circulaire economie. Dit is ook een van de pilaren onder het voortgaande debat van maatschappij en politiek over daadwerkelijke duurzaamheid.

Bekijk of download hier het rapport 2020: