Je bent hier:

CBS: Steeds meer hernieuwbare energie uit biomassa

renewable energy

Het energieverbruik uit biomassa is vorig jaar met 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen gebruik van biogas, biobenzine, groen huishoudelijk afval of houtproducten in kolencentrales. Energie uit biomassa draagt voor 6 procent bij aan het totale energieverbruik in Nederland. Dit blijkt uit nieuwe analyses van energiecijfers van het CBS.


Biomassa is met 54 procent de grootste bron van hernieuwbare energie in ons land, gevolgd door wind (23 procent) en zon (14 procent). Er zijn veel verschillende vormen van biomassa die ieder op een eigen manier worden benut.

Volgens het CBS is het gebruik van biomassa sinds 2016 sterk toegenomen, geholpen door onder andere subsidies en internationale afspraken. Doordat kolencentrales meer biomassa zijn gaan bijstoken, nam hier het verbruik van biomassa met 150 procent toe. Daarnaast leveren afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bijdrage.

Herkomst houtige biomassa

In 2020 is 39 procent van de in totaal 3,9 miljoen ton houtige biomassa, gebruikt voor energieopwekking, afkomstig uit Nederland [1]. Dit betreft verbruik in installaties met een vermogen groter dan 1 megawatt (MW) en is exclusief gasvormige of vloeibare biobrandstoffen, of andere vaste biomassa. Ruim 25 procent van de houtige biomassa komt uit Noord-Amerika, 28 procent wordt geïmporteerd vanuit de Baltische Staten, Portugal, Spanje en Rusland. Onze buurlanden Duitsland en België zijn verantwoordelijk voor de aanvoer van 7 procent. Vrijwel alle gebruikte houtige biomassa bestaat uit rest- en afvalstromen.
Biomassa wordt vooral gebruikt om warmte te produceren. Dat gebeurt meestal door de verbranding van hout. Daarnaast wordt biomassa ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor het vervaardigen van biobrandstoffen.

Biomassa draagt bij aan vermindering uitstoot CO2

Biomassa staat er momenteel niet best op, als optie om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Maar qua CO2-uitstoot zijn de biomassacentrales voor sommige types brandstof soms toch de minst slechte optie. Dat blijkt uit het proefschrift van Steef Hanssen.


Zie: Biomassa draagt bij aan vermindering uitstoot CO2 – Biomassafeiten