Je bent hier:

Van Platform Bio-Economie naar Circular Biobased Nederland

pbe_afbeelding 1

Bio-Economie is een van de pilaren onder de duurzame economische ontwikkeling na de COVID-dip. Echter, zoals recentelijk opgeschreven in een interview voor Agro-Chemie [1] “de bio-economie is complex en sectoroverschrijdend. Een benadering uitsluitend vanuit het perspectief van of landbouw, of chemie, of transport of energie is onvolledig”. De noodzaak voor synergie tussen verschillende sectoren is misschien nog wel belangrijker dan voor de petrochemische industrie waarin reeds materiaal en energiegebruik in verregaande mate geintegreerd zijn.

Een ander aspect van Bio-Economie is dat biogrondstoffen voor ieders oog boven de grond verbouwd, geoogst en verwerkt worden, en niet uit een (voor het publieke oog onzichtbaar) „hole in the ground“ komen. Alhoewel de discussie over fossiel grondstofgebruik in mei 2021 een aantal forse ontknopingen kende (klimaatuitspraken en activitische bestuursbenoemingen bij drie grote energie bedrijven) is de discussie over biogrondstofgebruik aanzienlijk.  Ook daar schreven we in A&C dat “de discussie over biogrondstoffen lijkt bijna volledig vernauwd tot protesten tegen bij- en meestook van biomassa.”, maar kunnen publieke communicatie-acties tegen import en gebruik van soja, palmolie en vlees en hout voor bouw ook niet over het hoofd worden gezien. Diegenen die denken dat het gebruik van biogrondstoffen in hun sector onbesproken blijft, zullen bedrogen uitkomen: er is altijd wel een „competing use“ of een publieke zorg.

Vanuit dat oogpunt is het gezamenljk optrekken van een zestiental ‚biobased‘ en gerelateerde organisaties middels een gezamenlijke brief [2] aan de formateurs en de fractievoorzitters van de politieke partijen een belangrijke stap. En wel om twee hoofdredenen – (1) het is een gezamenlijke stap en (2) het erkent dat er  „niettemin zorgen zijn over werkelijke CO2-reductie, biodiversiteit, natuur en bodembeheer en het gewenst is om publieke waarborgen te versterken.“ Dit laatste in weerwil van het feit dat duurzaamheid van bio-grondstoffen is geadresseerd binnen bestaande duurzaamheidscertificering of onderdeel van verdere aanscherping.

Als Bestuur van Platform Bio-Economie onderschrijven we dat het redelijk gefragmenteerde biobased landschap hoognodig verder moet samenwerken om beide bovenstaande punten daadkrachtig vorm te geven. Alleen in gezamenlijkheid is voor de Nederlandse economie een zinnige sectoroverschrijdende circular biobased investeringsagenda te maken. Alleen in gezamenlijkheid is een level playing field te bereiken met betrekking tot versterkte publieke waarborgen en een heldere boodschap te communiceren naar diegene die bovenstaande zorgen hebben. Platform Bio-Economie is bereid daarbij een voortrekkersrol te nemen in de ontwikkeling naar een Circular Biobased Nederland, en voert daarvoor constructieve en veelbelovende gesprekken met de collega-organisaties en andere publieke en private spelers. Gezamelijke projecten zoals bovengenoemde brief, de ontwikkeling van de investeringsagenda en verdere uitwerking van een proactief communicatieplan zijn daarbij belangrijke stappen om het volle potentieel van de verdere en versnelde ontwikkeling van Bio-Economie als een belangrijke pilaar onder Nederlandse duurzame economische ontwikkeling te oogsten.

Luuk van der Wielen
Bestuursvoorzitter,  Platform Bio-Economie.

Juni 2021


[1]https://www.agro-chemie.nl/artikelen/centrale-regie-op-gebruik-biogrondstoffen/

[2]https://platformbioeconomie.nl/wp-content/uploads/2021/04/PBE_Brief-informateur_09-04-2021.pdf