Je bent hier:

‘Huidige CO2-reductieplannen zorgen voor méér uitstoot in transport: een toename van 16 procent in 2050’

pexels aleksejs bergmanis 681335

De uitstoot van de wereldwijde mobiliteitssector stijgt tegen 2050 met 16 procent, zelfs als overheden en bedrijven de huidige CO2-reductieplannen doorvoeren. Dat maakt het Internationaal Transport Forum (ITF) vandaag bekend. Toch kan met het juiste beleid de CO2-uitstoot van het vervoer in 2050 met bijna 70 procent worden verminderd. Het ITF doet zes aanbevelingen.

Sinds de coronapandemie is er fors minder verkeer op de weg, waardoor er minder broeikasgassen vrijkomen. Maar hoe ziet het verkeer eruit na het herstel van de pandemie? Volgens het ITF is dit hét moment om de mobiliteitssector te verduurzamen. “Nu we de pandemie achter ons laten, moeten we niet streven naar eenzelfde transportsector als voor de crisis. De sector moet een nieuwe vorm krijgen waarbij het bijdraagt aan het beschermen van het klimaat”, zegt Young Tae Kim, Secretaris-Generaal in een persconferentie.

Met de huidige plannen en het beleid van overheden om de CO2-uitstoot van transport terug te dringen neemt de transportuitstoot juist met 16 procent toe, zélfs als alle plannen en doelstellingen worden waargemaakt. Ook het aantal transportbewegingen zal fors stijgen: de verwachting is dat in 2050 de transportactiviteit verdubbelt ten opzichte van 2015.

CO2-uitstoot in steden kan 80 procent minder

Verkeer in de stad zorgt voor 40 procent van alle CO2-uitstoot in de mobiliteitssector. Driekwart van alle uitstoot in de stad is afkomstig van personenauto’s. Als landen hun huidige beleid aanhouden zal het aantal kilometers met personenauto’s twee tot drie keer toenemen in 2050. Met een ambitieus beleid kunnen steden tegen 2050 de CO2-uitstoot van vervoer met 80 procent kunnen verminderen.

Bij regionaal vervoer, zoals met de trein, bus of lange afstandsritten met de auto en het vliegtuig, kan de uitstoot van broeikasgassen onder strenger beleid, gehalveerd worden. Toch is het volgens het ITF een stuk lastiger om lange afstandsritten per auto of vliegtuigen te verduurzamen. Nieuwe technologieën op het gebied van brandstof moeten daaraan bijdragen. Daarnaast zal een focus op het verbeteren van toegankelijkheid helpen om mobiliteit efficiënter te maken en dus minder vervuilend.

Zes aanbevelingen voor verduurzamen mobiliteit

Het ITF doet zes aanbevelingen voor overheden om hen op weg te helpen naar een duurzamere mobiliteitssector, waardoor de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs ‘meer in zicht komen’. Allereerst stelt het ITF dat de herstelplannen van de pandemie rekening moeten houden met het tegengaan van klimaatverandering. “Het biedt een unieke kans om economische ontwikkelingen te combineren met veranderend mobiliteitsgedrag en opschaling van koolstofarme technologieën”, staat in het persbericht.

Daarnaast moeten overheden veel ambiteuzer beleid implementeren waardoor de CO2-uitstoot niet toeneemt, maar afneemt. Daarbij moeten overheden verschillende strategieën toepassen op diverse vervoerssectoren. Niet alle strategieën om CO2 te vermijden, verschuiven en verminderen zijn op dezelfde manier toepasbaar in de sector.

Technologische vooruitgang is van cruciaal belang

Ook raadt het ITF aan om innovatie en technologische ontwikkelingen te stimuleren. Technologische vooruitgang is van cruciaal belang om het vervoer effectief CO2-vrij te maken, vooral in gebieden die anders moeilijk koolstofarm worden, zoals de luchtvaart en het goederenvervoer over lange afstand.

De focus van het beleid moet worden verplaatst van ‘het vergroten van de mobiliteit’ naar ‘het verbeteren van de toegankelijkheid’. Hierdoor kan sneller worden gewerkt aan duurzame ontwikkeling en menselijk welzijn. Een grotere capaciteit wordt in de transportwereld vaak in verband gebracht met een betere bereikbaarheid, maar steeds verder reizen betekent niet dat burgers gemakkelijker toegang hebben tot waar ze heen moeten. 

Tot slot adviseert het ITF om samenwerking tussen transportsectoren, publieke en private organisaties te intensiveren. “Het koolstofarm maken van vervoer is onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in andere sectoren. Duurzame mobiliteit is alleen mogelijk als we samenwerken”, zegt Secretaris-Generaal Tae Kim.

Subsidies voor duurzame oplossingen in Nederland

Het kabinet maakte vandaag bekend 150 miljoen euro beschikbaar te stellen om onderzoek naar schone en slimme mobiliteit te stimuleren. Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruik maken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie in de mobiliteitssector. 

Als gevolg van teruglopende omzetten tijdens de coronacrisis staan investeringen in onderzoek en ontwikkeling in deze sectoren onder druk. “Met gerichte financiële ondersteuning kan de mobiliteitssector nog tijdens de coronacrisis beginnen met de ontwikkeling van nieuwe, slimme en duurzame oplossingen. Dat draagt niet alleen bij aan het concurrentievermogen van Nederland, maar ook aan economisch herstel op de lange termijn”, zegt Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat. 

De regeling is gericht op het stimuleren van samenwerkingen tussen het mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn van groot belang voor het innovatievermogen en leveren een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave van de sector. 

Klik hier voor het originele artikel