Je bent hier:

Wetenschappers slaan CO2 op in krijt (met groene waterstof als restproduct)

refinery

Australische wetenschappers hebben een manier gevonden om koolstof op te slaan met hernieuwbare energie. Met een elektrochemisch proces kunnen de onderzoekers CO2 opslaan in water, waarna ze het stollen tot krijt met behulp van zonne- en windenergie. Bovendien levert het proces nuttige restproducten op als groene waterstof.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Queensland University of Technology. De wetenschappers wisten met een elektrochemisch proces – waarbij een chemische reactie leidt tot een beweging van elektriciteit – CO2 uit de lucht op te vangen in water. Het CO2-rijke water werd met een ander chemisch proces omgevormd tot calciumcarbonaat, beter bekend als krijt. Het krijt kan op zijn beurt weer gebruikt worden als bouwmateriaal in de cementindustrie. Volgens de onderzoekers onderstreept dit proces de potentie van een circulaire bouwsector.

De Australiërs gebruikten zeewater in plaats van drinkwater om de CO2 in op te slaan. Het zeewater werd zo behandeld dat de reststroom gips overbleef; eveneens een bouwmateriaal voor de industrie.

De belofte van CO2 opvang en opslag

Het afvangen en opslaan van CO2, of CCS (carbon capture and storage), wordt gezien als een veelbelovende techniek om de industrie te vergroenen. De techniek staat echter nog steeds in de kinderschoenen en is vooralsnog een stuk duurder dan het compenseren van CO2-uitstoot met het emissiehandelssysteem.

Groene waterstof

Het Australische proces om CO2 op te slaan in krijt heeft nog meer voordelen. Zo ontstaat er bij dit proces nog een ander waardevol product, namelijk waterstof. Het calciumcarbonaat wordt immers geproduceerd met een elektrolyseproces, dat ook wordt toegepast om van hernieuwbare energie groene waterstof te maken. Groene waterstof wordt gezien als een oplossing om de zware industrie te verduurzamen.

Of en wanneer de ontwikkeling op grote schaal uitgevoerd kan worden is nog onbekend. Voor elektrolyse is heel veel elektriciteit nodig die idealiter hernieuwbaar opgewekt wordt. Tegelijkertijd is Australië bij uitstek een land met veel zon en wind. Het wil zich de komende decennia ontpoppen als exporteur van groene waterstof. Deze techniek om CO2 uit de lucht te halen kan daarbij helpen door twee vliegen in een klap te slaan.

Klik hier voor het originele artikel