Je bent hier:

Reactie op publicaties meegestookte biomassa uit Baltische staten

pelletshand

Reactie op publicaties dat hier meegestookte biomassa uit Baltische staten niet voldoet aan strengste duurzaamheidseisen ter wereld 

Kolencentrales in Nederland zetten ook biomassa uit Estland en Letland in. Daarover hebben enkele milieuorganisaties recent hun zorgen geuit. De betrokken energiebedrijven wijzen erop dat de Nederlandse overheid alleen subsidie verstrekt aan het meestoken van biomassa als zij de duurzame herkomst hiervan kunnen aantonen. Uit onafhankelijk toezicht blijkt dat de gebruikte biomassa voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit geldt voor alle herkomstlanden en dus ook voor de Baltische staten. 

Er wordt dus geen biomassa afkomstig uit oerbossen ingezet. Bovendien is van belang dat energiebedrijven alleen rest- en afvalstromen gebruiken. 

De oogst van hout uit bossen in Estland is de laatste jaren gegroeid na beperkte oogsten tussen 2000 en 2010 door onder andere slechte economische omstandigheden. De toegenomen vraag vanuit de houtverwerkende industrie is de drijvende kracht hierachter. Al het goede hout uit bossen gaat vanwege de hoge economische waarde naar deze industrie en wordt niet gebruikt als biomassa voor energietoepassingen. Door de stijgende vraag naar hoogwaardige houtproducten groeit ook de hoeveelheid reststromen. Hier gaat het om hout dat ongeschikt is om te verwerken in de houtindustrie en reststromen als zaagsel. Energiebedrijven gebruiken juist deze rest- en afvalstromen om als biomassa mee te stoken. 

Strengste duurzaamheidseisen 

In 2015 hebben de energiebedrijven en milieuorganisaties (waaronder Greenpeace, Natuur & Milieu en Wereld Natuur Fonds) strenge duurzaamheidseisen afgesproken voor het gebruik van biomassa in elektriciteitscentrales. Het gaat om de strengste duurzaamheidseisen ter wereld gericht op onder meer duurzaam bosbeheer, behoud van biodiversiteit en CO2-reductie. De biomassa moet op legale wijze zijn geoogst en mag niet afkomstig zijn uit beschermde gebieden, zoals oerbossen. Op verzoek van bedrijven en milieuorganisaties zijn deze eisen opgenomen als voorwaarde om subsidie te krijgen. 

Bron : Website Energie Nederland https://www.energie-nederland.nl/hier-meegestookte-biomassa-uit-baltische-staten-voldoet-aan-strengste-duurzaamheidseisen-ter-wereld/