Je bent hier:

Bioketels zorgen voor duurzame warmte

pelletshand

Bijna 80% van alle hernieuwbare warmte in Nederland is afkomstig van bioketels bij bedrijven. Dit laten de CBS cijfers zien over het verbruik van hernieuwbare energie in 2019. De bijdrage van bioketels is de afgelopen 10 jaar zelfs met een factor 3.5 toegenomen. Ook biogas laat een stabiele groei zien. In totaal zorgt bio-energie voor 27% van alle hernieuwbare elektriciteit.

Bio-energie is een belangrijk element in de energietransitie als bron voor duurzame warmte en CO2-vrij regelbaar elektrisch vermogen. De gebruikte biomassa moet dan wel duurzaam geproduceerd zijn. Een integraal duurzaamheidskader is hierbij een waardevol instrument. PBE pleit daarbij voor het hanteren van biomassa risicoprofielen met bijpassende afspraken naar de aard, herkomst en toepassing van biomassa om te zorgen dat duurzaamheidseisen en voorwaarden relevant, proportioneel en economisch haalbaar zijn.