Je bent hier:

Consultatie SDE+ 2019 adviezen

f69f0ddab5a5bff3e4d39520e1632772

In mei legt PBL, samen met ECN/TNO en DNV GL een conceptadvies per thema voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL, ondersteund door ECN/TNO en DNV GL, vervolgens het eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Minister van EZK besluit uiteindelijk aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE+-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema. De rapportages zijn vanaf 9 mei 2018 te vinden zijn via de website van PBL. Indien u tevens met PBL, ECN/TNO en DNV GL in gesprek wenst te gaan kunt u contact opnemen met mw. R. Mahabier of mw. K. Stutvoet-Mulder via sde@pbl.nl voor het inplannen van een consultatiegesprek.