Je bent hier:

Greendeal participatie omgeving bij duurzame energie projecten

Twence biomassa energiecentrale

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen, waaronder PBE, de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten.

De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen het initiatief tot deze Greendeal, omdat zij van mening zijn dat als ‘aan de voorkant’ van duurzame energie projecten de omgeving goed betrokken wordt, de kans van slagen van deze projecten vergoot wordt. Het gaat er daarbij om, om inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden, op het juiste moment, op de juiste manier te betrekken bij de plannen. Het bespreken en naar lokaal niveau vertalen van de uitdaging waar we voor staan, is daarbij belangrijk. En ook de lusten/lastenverdeling (wie profiteert er van de opbrengsten?), definitieve locatiekeuze en de uiteindelijke inrichting van een gebied zijn onderwerp van gesprek.