Je bent hier:

Ennatuurlijk is nieuwe PBE donateur

ennatuurlijk

Platform Bio-Energie is blij met het besluit van Ennatuurlijk om donateur van PBE te worden. Ennatuurlijk verbindt warmtebronnen met eindgebruikers. Het levert warmte en koude aan ruim 70.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. Ennatuurlijk gebruikt hiervoor lokale, duurzame energieoplossingen, waaronder warmte geproduceerd met biomassa. Ennatuurlijk is actief in 37 dorpen en steden met een totaal van meer dan 2.350 km aan aansluit-, transport- en hoofdleidingen. Helma Kip is beleidsadviseur bij Ennatuurlijk en licht toe waarom haar bedrijf donateur is geworden van PBE: “Ennatuurlijk streeft ernaar om zo veel mogelijk woningen en bedrijven te verwarmen met zo min mogelijk CO2 uitstoot. Naast restwarmte uit de industrie maken wij daarbij gebruik van energie uit lokale, hernieuwbare bronnen. Het gebruik van biomassa is daarbij een geschikte manier om hele wijken collectief te verduurzamen en een alternatief te bieden voor het gebruik van aardgas voor verwarming en warmtapwaterbereiding. Daarnaast verbeteren we continue de efficiëntie van onze warmtelevering. Zo willen we bijdragen aan een betere leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Samen met PBE verwachten we op een professionele manier een bijdrage te leveren aan de vorming van de publieke opinie rondom biomassa en het op een verantwoorde wijze gebruikmaken van de inzet van duurzame biomassa in de energietransitie”.

Meer informatie over Ennatuurlijk vindt u op www.ennatuurlijk.nl