Je bent hier:

ZON Participaties en MPD Groene Energie nieuwe donateurs van PBE

20a84a_faf2ff939fcf4a07b86c9c262334d65dmv2

ZON Participaties is opgericht om de energietransitie te versnellen. Het bedrijf levert advisering, ontwikkeling, projectbegeleiding en participaties in diverse ‘People-Planet-Profit-projecten’. ZON is overtuigd dat het klimaat verandert en maken hier serieus werk van, en waar mogelijk ook nog op een bedrijfseconomische wijze. Dus participatie betreft niet alleen financiële middelen, maar vooral de wens om samen een verschil maken. Dit alles zonder contact met de vaste grond te verliezen en bij voorkeur lekker vertrouwd met de voetjes in de modder. Zoe Veenendaal, directeur ZON Participaties: ‘We nemen nu deel aan het Platform Bio-Energie om samen een verschil te kunnen maken, voor een succesvolle samenwerking in de transitie!”.

MPD Groene Energie ontwikkelt diverse duurzame projecten om de energietransitie te versnellen. Het investeert mee met lokale overheden en werkt samen met lokale ondernemers, organisaties en belangengroepen. Warmtebedrijf Ede is een dochterbedrijf van MPD Groene Energie en produceert groene warmte in het duurzaamste warmtenet van Nederland. De groene warmte wordt gemaakt van lokaal afkomstige houtsnippers knip- en snoeiafval uit tuinen en uit bosbeheer (bos-onkruid de Prunus). In onze twee (binnenkort drie) bio-energie installaties in Ede worden de snippers omgezet in groene warmte. Via haar groene warmtenet in Ede verwarmt MPD inmiddels ca. 18.000 Edese woningen en bedrijven. Aangesloten huishoudens besparen direct 85% op hun CO2-uitstoot. Valentijn Kleijnen, directeur MPD Groene Energie: “Onze hoge duurzaamheidsscore in Ede is niet in de laatste plaats te danken aan de resthoutstromen die wij benutten. Toch heeft biomassa nog niet de goede naam die het verdient. Om die reden willen wij het Platfom Bio-Energie graag met ons donateurschap ondersteunen”.

PBE is blij met de aanmelding van beide bedrijven, waarmee het nog krachtiger haar rol als belangenbehartiger en informatieplatform voor de bio-energiesector kan vervullen. Meer informatie over beide bedrijven is te vinden op https://zon-participaties.nl en www.mpdgroeneenergie.nl.