Je bent hier:

Twinnovate nieuwe donateur PBE

twinnovate

Twinnovate is een projectontwikkelingsbedrijf in de hernieuwbare energie. De kernactiviteit betreft het ontwikkelen en implementeren van biomassa behandel- en verwerkingstechnologieën voor de productie van bio-energie.

In Nederland specialiseert Twinnovate zich in de realisatie van SDE+-projecten. Wereldwijd is het actief in de productie en inkoop van biomassa en het ontwikkelen van grootschalige biomassa projecten. John Bouterse is de directeur van Twinnovate en licht toe waarom het donateurschap van PBE belangrijk is voor zijn bedrijf: “Met de keuze om ons aan te sluiten bij het Platform Bio-Energie, onderstrepen wij het belang van een eenduidig collectief signaal naar de markt, overheid en consumenten. Met een biomassa markt aan het begin van haar mogelijkheden is een consistent en duurzaam beleid van groot belang. Wij hopen, met het delen van onze kennis en ervaringen, hieraan een bijdrage te kunnen leveren en het Platform te ondersteunen in het behalen van haar doelen”. Meer informatie over Twinnovate vindt u op www.twinnovate.com.