Je bent hier:

Dit jaar bestaat Platform BioEconomie 25 jaar en is daarmee het oudste platform op het gebied van de circulaire en biobased economie. 

Op 28 april 1988 vond in Den Haag de startbijeenkomst van PBE i.o. plaats onder het voorzitterschap van dhr. H. Stassen. Er was veel belangstelling voor de oprichting en de zaal zat helemaal vol met geïnteresseerde partijen vanuit de bio-energie keten om deel te gaan nemen.  Tijdens de bijeenkomst werd een draagvlakstudie gepresenteerd, ging men in op de marktsituatie en keek men naar toekomstige ontwikkelingen. Ook werd het kandidaatsbestuur gepresenteerd met vertegenwoordigers van o.a. de PNEM, NUON, Afvalzorg en TNO.  

Door de jaren heen heeft PBE zich bewezen als trouwe partner in de sector en een belangrijke bijdrage geleverd aan verschillende dossiers zoals het biomassa-convenant, het klimaatakkoord en de duurzaamheidseisen voor biomassa.  Het platform is altijd een platform geweest voor en door het bedrijfsleven en heeft zich vanuit die rol altijd hard gemaakt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van biomassa in Nederland en de belangen van haar leden altijd behartigd. Hierdoor heeft het platform een belangrijke rol gekregen bij alle ontwikkelingen in de transitie naar een groene circulaire economie. Waar de eerste 20 jaar de focus lag op energie kwam er daarna een verschuiving naar een bredere inzet van biogrondstoffen. Hoewel energie altijd centraal stond kwam de focus meer op het vergroenen van andere sectoren zoals de chemiesector en de bouw.  Steeds vaker werd het belang van de grondstoffentransitie naast die van de energietransitie erkent en benadrukt. In 2019 is om deze reden besloten de focus te verbreden en de naam te wijzigen naar Platform Bioeconomie. 

In de afgelopen 25 jaar is er binnen het platform veel kennis en ervaring opgebouwd ten aanzien van de inzet van biogrondstoffen, duurzame ketens en conversie-technologieën welke essentieel zijn voor de ontwikkeling van de Nederlandse bio-economie. Het platform zal zich in de toekomst blijven inzetten voor de bio-energie sector en zich daarnaast inzetten om samen met het bedrijfsleven, wetenschap en overheid de ontwikkeling van een bredere Nederlandse circulaire en biobased economie vorm te geven.