Je bent hier:

Toepassing duurzaamheidseisen biomassa in EU ETS

euvlag

Door een wijziging in de EU monitoringsverordening zullen ETS bedrijven vanaf 1 januari 2023 aan moeten tonen dat hun biomassa voldoet aan de RED2 . In de monitoring is namelijk opgenomen dat de emissies van biomassa bronstromen moeten worden gerapporteerd als fossiel, als niet volgens de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) kan worden aangetoond dat de biomassa voldoet aan de duurzaamheidseisen. Deze wijziging heeft geleidt tot veel vragen en zorgen bij onze leden. PBE heeft een voortrekkersrol genomen om deze onduidelijkheid weg te nemen en inmiddels zijn er diverse overleggen geweest tussen onze leden en EZK waarin uitvoering is gesproken over de impact van de wijziging, de wijze van aantonen en de implementatietijd om uiteindelijk zowel duurzaamheid als continuïteit te waarborgen. Bij deze overleggen zijn ook leden van de Nederlandse Vereniging van Afvalbedrijven aangehaakt omdat dit ook voor hen zal gaan gelden (enkele organisaties zijn ook al lid van Platform Bioeconomie). Hoewel er nog altijd veel vragen zijn is er een open dialoog en wij zijn blij dat we als PBE deze coördinerende rol op ons kunnen nemen en de sector kunnen vertegenwoordigen op dit belangrijke thema.