Je bent hier:

Klimaatvraagstuk belangrijk onderdeel regeerakkoord: minimaal 55 procent CO2-reductie in 2030

regeringdenhaag

Vandaag presenteren de vier coalitiepartijen hun regeerakkoord. De kern van het regeerakkoord is: perspectief bieden door het aanpakken van de grote vraagstukken van dit decennium. Zoals de toekomst van de landbouw, de problemen op de woningmarkt en de ondermijning van de democratische rechtsstaat. En natuurlijk de aanpak van het klimaatvraagstuk. In het regeerakkoord zijn onder het hoofdstuk ‘Duurzaam land’ wel 5 pagina’s gewijd aan maatregelen op het gebied van klimaat.

In het regeerakkoord staan goede aanknopingspunten voor een versnelde ontwikkeling van de bio-economie. Daarbij is duurzame biomassa ook noodzakelijk voor de transitie naar een Co2 arme economie. Minder fossiel, meer bio dus.

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55 procent CO2-reductie. ‘We committeren ons hard aan dit doel en zullen indien nodig extra stappen zetten om dit te realiseren. Om dit doel ook zeker te halen, spreken we af om ons in het beleid te richten op een hogere opgave, wat neerkomt op circa 60 procent in 2030’, aldus het coalitieakkoord.

Het kabinet gaat in de komende tien jaar 35 miljard euro uittrekken voor klimaatregelen. Hier komt een zogenoemd ‘klimaat- en transitiefonds’ voor beschikbaar, dat onder andere gebruikt gaat worden voor de aanleg van warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten. Ook wordt er geld uitgegeven aan het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector. Dit bedrag komt bovenop de al bestaande subsidieregeling voor duurzame energie, de zogeheten SDE++-subsidie.

De coalitiepartijen willen dat bepaalde procedures versneld moeten worden, omdat grote projecten op het gebied van energie-infrastructuur nu te traag gaan. Het nieuwe kabinet gaat daarom gebruik maken van een aanpak die vergelijkbaar is met die van de Crisis- en Herstelwet, een wet die geplande bouwprojecten naar voren haalt door procedures te verkorten.

Twee nieuwe kerncentrales

In het regeerakkoord staat ook dat de komst van twee nieuwe kerncentrales in gang wordt gezet. Dit plan zou mogelijk een doorbraak kunnen betekenen in het vergroenen van de energievoorziening. Het opwekken van kernenergie geeft namelijk vrijwel geen CO2-uitstoot, waardoor het minder schadelijk is voor het klimaat. Kolen- en gascentrales zijn daarentegen wel heel schadelijk.

Minister voor Klimaat en Energie

Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds. Het kabinet wil daarbij de uitvoeringskracht van het Rijk en de medeoverheden versterken om de transitie succesvol te kunnen uitvoeren. Een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad – zoals in het Verenigd Koninkrijk – beoordeelt het beleid en adviseert erover.

Henri Bontenbal, kamerlid van het CDA en woordvoerder klimaat & energie legt op zijn LinkedInpagina ook uit wat het regeerakkoord inhoud tov het klimaatvraagstuk: https://www.linkedin.com/pulse/regeerakkoord-ambitieus-%C3%A9n-realistisch-klimaatbeleid-henri-bontenbal/