Je bent hier:

Vertrek Helma Kip uit bestuur PBE

2a4305e2 947a 8c6b a732 e5a015c322eb

Helma kip vertrekt uit het bestuur van PBE vanwege pensionering bij warmtebedrijf Ennatuurlijk.
Zij heeft 3 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. In 2018 volgde zij Marie Thérèse Tetteroo-Mathijsen op. In deze drie jaar is de scope van het Platform verbreed naar meer toepassingen dan alleen energie en is gewerkt aan het draagvlak voor de toepassing van bio grondstoffen in brede zin onder meer door de oprichting van Biomassafeiten en de samenwerking met de Rapid Response Group.

Ook is in die periode een rapport door de SER opgesteld over een duurzaamheidskader voor bio grondstoffen en heeft PBE binnen de NVDE de rol gekregen van het organiseren en begeleiden van de werkgroep bio energie. Na de verkiezingen en de daaropvolgende (lange) Kabinetsformatie is het onderwerp biomassa ‘controversieel’ verklaard en komt het Kabinet alsmaar niet met een eerste versie van een ‘bronnenstrategie’ voor warmte in de energietransitie en een voorstel voor het toekomstig subsidiebeleid m.b.t. het toepassen van biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Verwacht mag worden dat in de laatste maanden van dit jaar deze beide visies door het Rijk worden gepresenteerd en dat het Platform hierop input kan leveren.

Helma zal opgevolgd worden door Svenja Kraay, werkzaam bij Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend.