Je bent hier:

Bedrijven vrezen klimaatschade en voeren investeringen op

refinery

Bijna 60 procent van de bedrijven in Europa voelen zich in meerdere of mindere mate blootgesteld aan de effecten van klimaatverandering. Het goede nieuws is dat steeds meer bedrijven klimaatmaatregelen treffen. Nederlandse bedrijven lopen voorop, blijkt uit onderzoek van de Europese Investeringsbank EIB.

Dat er een verband is tussen klimaatverandering en extreem weer is voor de meeste wetenschappers onomstreden. En dat betekent dat klimaatbeleid helpt om de schade door weersextremen te beperken. Door zeer hevige regenval en overstromingen verloren vorige maand meer dan tweehonderd Europeanen het leven. De financiële schade bedroeg naar schatting 2,5 miljard euro, zo schrijft de EIB

Dat bedrijven vrezen te maken te krijgen met schade door klimaatverandering is niet nieuw. Centrale banken en verzekeraars waarschuwen er al langer voor. In de Verenigde Staten leeft dezelfde vrees, maar iets minder. Waar in Europa 60 procent van de bedrijven rekening houdt met klimaatschade, is dat in de Verenigde Staten 50 procent. Bedrijven in Zuid-Europese landen zeggen kwetsbaarder te zijn voor klimaatschade dan landen in Noord-West Europa. Dat komt omdat hittegolven en lange periodes van droogte een gevaar zijn voor landbouw en toerisme.

Meer bedrijven investeren in klimaatbeleid

In Europa zegt 23 procent van de bedrijven al de effecten van klimaatverandering te hebben ondervonden (13 procent in Nederland). Steeds meer bedrijven investeren in klimaatbeleid. In Europa zegt 45 procent van het bedrijf actief te investeren in projecten die klimaatverandering tegengaan. In de VS is dat 32 procent. Binnen Europa voeren bedrijven uit Finland (62 procent) en Nederland (58 procent) de ranglijst aan. Projecten op het gebied van energiebesparing zijn het populairst. Griekenland is overigens hekkensluiter. Daar investeert maar 18 procent van de bedrijven in klimaatprojecten.

Bedrijven in Europa zeggen dat de transitie naar een klimaatneutrale economie een hoger tempo zou kunnen krijgen als overheden duidelijkheid zouden verschaffen over regulering en belastingen. Hoewel Amerikaanse bedrijven minder aan klimaatbeleid doen, zijn de investeringsbarrières er lager.

Positieve effecten van groene investeringen

Bedrijven zijn positief over de energietransitie, omdat ze door bijvoorbeeld over te stappen op groene stroom denken dat méér (groene) producten te kunnen verkopen. Ook worden investeringen in de transitie geacht positief te zijn voor de reputatie van het bedrijf. Een kwart van de bedrijven is wel bang dat de transitie tot verstoringen in de toeleveringsketen kan leiden. De EIB-publicatie gaat niet in op de achtergronden daarvan.  

Of de investeringen van bedrijven in klimaatneutrale ketens snel genoeg gaat is de vraag. Afgelopen week publiceerde het IPCC een belangrijk klimaatrapport waarin een grillig beeld van de toekomst wordt geschets: we krijgen veel meer te maken met extreem weer

Link naar origineel artikel