Je bent hier:

Brief toepassing van Biogrondstoffen voor warmte

biomass

“In mijn voorjaarsbrief van 31 maart jongstleden heb ik de informateur namens de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord geïnformeerd over de cruciale keuzes die er in het klimaatbeleid voorliggen in de kabinetsformatie. Recente besluitvorming van het demissionaire kabinet nopen ons tot een aanvulling hierop.”

Hier kunt u de brief van Ed Nijpels, Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, aan Rutte en Kaag over de toepassing van Biogrondstoffen voor warmte downloaden.