Je bent hier:

PERSBERICHT | Sector bioketels groeit nauwelijks meer

nbkl

De branche van bioketels kwam in 2020 tot een abrupte stop. Subsidies werden voor een belangrijk deel beëindigd, net als de MIA/VAMIL regeling. De afzet van bioketels was zeer beperkt. Wel werd nog een aantal nieuwe projecten in gebruik genomen waardoor de hoeveelheid duurzame warmte uit bioketels in 2020 met circa 3-4 PJ toenam. De werkgelegenheid liep zeer sterk terug, van de circa 720 arbeidsplaatsen gingen er 400 verloren in dit crisisjaar. Dit blijkt uit het jaarverslag van de branchevereniging voor bioketel leveranciers, de NBKL.

De hoeveelheid duurzame biomassa in de vorm van houtpellets en houtchips die in Nederland geoogst en gebruikt wordt, blijft nog stijgen. Deze houtsnippers komen met name van milieustraten, groenaannemers e.d. Houtpellets worden geproduceerd van zaagsel en houtresten uit timmer- en meubelfabrieken.

In 2020 ging veel aandacht uit naar een mogelijke aanscherping van de emissienormen voor bioketels van 0,5 – 50 MW. De NBKL staat achter een aanscherping, mits de toegezegde subsidies ter compensatie van de meerkosten er ook komen. De Nederlandse emissienormen behoren overigens nu al tot de striktste ter wereld.

Klimaatdoelen

Het is al moeilijk om de bestaande klimaatdoelen te halen en zeker de aanscherping van de klimaatdoelen wordt steeds moeilijker realiseerbaar.  Duurzame bio-energie is noodzakelijk voor de energietransitie. Bioketels kunnen zowel dienen als zelfstandige duurzame optie, als in samenwerking met andere opties, zoals geothermie en zonnewarmte.

Het jaarverslag van de NBKL kunt u hier downloaden  

grafiek met de groei van de drie grootste hernieuwbare energiebronnen tussen 2012 en 2019