Je bent hier:

Klimaat- en Energieverkenning 2020

PL

Zojuist heeft het PBL de Klimaat en Energieverkenning 2020 gepresenteerd. Belangrijkste conclusie: van de doelstelling om in 2030 49% CO2 reductie realiseren ten opzichte van 1990 is nu 34 procentpunt in beeld.

De Urgenda doelstelling van -25% CO2 ten opzichte van 1990 wordt alleen gerealiseerd als covid zorgt voor fors minder CO2 uitstoot, het najaar relatief warm is en de centrales weinig draaien.

Klik hier voor meer informatie