Je bent hier:

Tweede Kamer – Rondetafel Biomassa

De Tweede Kamer laat zich vandaag informeren over de inzet van biomassa, als bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Het is goed dat de Kamer zich na de soms intense maatschappelijke en politieke discussie hierover laat informeren. Over wat biomassa nu eigenlijk is, hoe erover wordt gediscussieerd en of dat gebeurt op basis van feiten. Veel vragen die onmogelijk beantwoord kunnen worden in de tijd die de Kamer hiervoor heeft ingeruimd. Toch juichen we als branche deze ontwikkelingen toe, juist omdat een openbare discussies als deze laat zien welke bijdrage duurzame biogrondstoffen aan duurzame producten en energie kan leveren. En dat het op een verantwoorde manier kan en moet en dat we alleen door de inzet van deze biogrondstoffen de steeds ambitieuzere CO2 doelen kunnen halen. Dat nu de discussie hierover zo op scherp is gezet is bijzonder te noemen en ons inziens onterecht. De kamer heeft vijf vragen gesteld aan de partijen die uitgenodigd zijn:

  1. In hoeverre en op welke wijze is biomassa nodig voor het halen van de doelen uit het klimaatakkoord?
  2. Wat zijn de milieuprestaties van de verschillende toepassingen van biomassa?
  3. Hoe ziet de cascadering van biomassa eruit?
  4. Wat is de verwachte aanbod en vraag van (houtachtige) biomassa?
  5. Welke sectoren dienen geprioriteerd te worden voor de toepassing van biomassa?

Een belangrijk uitgangspunt is dat biomassa meer is dan alleen houtige biomassa (houtpellets) en de toepassingen veel omvattender zijn dan alleen het produceren van energie. In de energietransitie is zeker plaats voor biomassa en zullen hoogwaardige biogrondstoffen hun weg gaan vinden naar de biochemie en zal laagwaardige biomassa nog steeds dienen voor het produceren van energie. Laatstgenoemde zijn overigens stromen die ook afkomstig kunnen zijn van de biochemie of organische stromen waar geen extra waarde meer aan toegekend kan worden.

Het gebruik van biogrondstoffen in de industrie staat eigenlijk niet ter discussie mits we hier ook alle voorzichtigheid in acht nemen die we nu doen voor het gebruik in de energiesector. We wensen de leden van de Tweede Kamer dan ook een leerzame ochtend toe en hopen dat de discussie weer op basis van feiten en mogelijkheden gevoerd gaat worden in plaats van sentiment of meningen. Mochten er toch nog vragen zijn of behoefte aan het napraten onder het genot van een (virtueel) bakje koffie dan horen we dit graag, wij praten jullie graag bij over de vele mogelijkheden van biomassa.

Bestuur Platform Bio-economie