Je bent hier:

Overzicht subsidieprogramma’s

Subsidie plaatje

SDE++

Onlangs heeft RVO een webinar over de SDE++ verzorgd, dit is nog terug te kijken via https://www.onlineseminar.nl/rvo/archive .

De openstelling is met 8 weken uitgesteld: de nieuwe openstelling loopt van dinsdag 24 november, 9:00 uur tot donderdag 17 december, 17:00 uur. Het beschikbare budget is € 5 miljard. Binnenkort zullen de slides uit het webinar ook gepubliceerd worden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde

HER+

Vanaf 1 september verandert de subsidiemodule Hernieuwbare Energie (HER) in de bredere Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen. Het doel is dat ze leiden tot CO2-reductie in 2030.De openstelling van de HER+ is van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 17:00 uur. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen.

VEKI

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/verbrede-her-subsidie-vanaf-1-september-open?utm_campaign=20200623&utm_content=do+&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

VEKI nieuwe openstelling: Vanaf 1 september kunnen bedrijven opnieuw subsidie aanvragen voor de Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI). De nieuwe openstelling wijkt op één belangrijk punt af van de vorige. Er is voor het eerst ruimte om projecten in te dienen die meerdere jaren duren: projecten mogen duren tot en met 31 december 2023. De nieuwe openstelling van de VEKI-regeling is van 1 september 2020 tot en met 31 december 2021. Het totale subsidiebudget is € 28 miljoen. https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruimere-termijnen-versnelde-klimaatinvestering-industrie-veki

DEI+

DEI+: subsidie voor innovatieve pilotprojecten en demonstratieprojecten, in te dienen tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur.  
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-2020  

Op 29-06-2020 was nog een budget beschikbaar van € 39.232.741.

Topsector Energiestudies Industrie

Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan gaan reduceren in 2030. Nog in te dienen tot en met 1 september 2020, 17:00 uur. Weliswaar is het budget overtekend, maar het is mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Bovendien zal naar alle verwachting op korte termijn het budget van deze regeling worden opgehoogd en de indientermijn worden verlengd. 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/topsector-energiestudies-industrie  

EU Green Deal call

De green deal call in Horizon 2020 is een R&D call. RVO geeft een webinar over de ins en outs op 16 juli van 10.00-12.00 uur. U kunt zich aanmelden via: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-european-green-deal-call-kansen-voor-onderzoek-en-innovatie

Op de RVO themapagina: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/co2-reductie-industrie  is ook relevante informatie te vinden zoals een overzichtspagina van Europese regelingen C02-reductie industrie  en een overzicht van de NL regelingen  

Overzichtspagina Regelingen per ondernemingsfase.