Je bent hier:

John Bouterse benoemd tot nieuwe Directeur van Platform Bio-Economie

johnbouterse

Beste leden en belanghebbenden,

Wij willen u hierbij informeren over een belangrijke verandering binnen ons Platform. Na een kort dienstverband heeft Navied Tavakolly besloten zijn functie als directeur van het Platform Bio-Economie neer te leggen.

Wij zijn Navied zeer dankbaar voor zijn inzet en bijdragen gedurende zijn tijd als directeur. Zijn toewijding heeft ons geholpen om belangrijke stappen voorwaarts te zetten. Wij wensen hem het beste in zijn toekomstige ondernemingen.

Tegelijkertijd verheugt het ons u te informeren dat wij een capabele opvolger hebben gevonden in de persoon van John Bouterse. Als donateur en bestuurslid is John al jaren nauw betrokken bij het Platform Bio-Economie en heeft hij een actieve rol gespeeld in de opzet van de campagne Biomassafeiten. Zijn bekendheid met onze missie en strategie, in combinatie met zijn diepgaande betrokkenheid bij de markt, maken hem de ideale kandidaat om deze leidende rol over te nemen bij het Platform Bio-Economie. Als gevolg van zijn benoeming zal John aftreden als bestuurslid van PBE.

Met John in zijn nieuwe positie als Directeur, zijn wij ervan overtuigd dat de toekomst van het Platform gewaarborgd is. Onder zijn leiding zal de ingezette strategie nog meer vorm krijgen, met een focus op het gebruik van biomassa als grondstof voor de chemie en materialen, naast de reeds gevestigde energetische toepassingen in elektriciteit en warmte.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Platform Bio-Economie