Je bent hier:

Enquête voor de jaarrapportage biomassa

pbe_afbeelding 1

Als ondernemer in de biomassabranche weet u dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening. Daar werken we met z’n allen hard aan en met de grootste zorgvuldigheid maken we gebruik van deze waardevolle grondstof.
Het gebruik van biomassa voor energietoepassingen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Helaas wordt dit thema in de media regelmatig in een negatief daglicht gesteld; vaak door gebrek aan informatie of door een verkeerde interpretatie van feiten.
Mede om deze reden verzorgen Platform Bio-Economie (PBE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) al jaren de rapportage over het gebruik van biomassa voor energietoepassingen in Nederland. De jaarrapportage van vorig jaar is te vinden in bijgaande link:
PBE Jaarrapportage 2020: Gebruik biomassa in Nederland 77% gecertificeerd duurzaam

Voor alle stakeholders is een dergelijke rapportage van groot belang:

  1. Om te weten wat de totale biomassavraag is voor energietoepassingen. In combinatie met de CBS/Probos rapportage kan een objectieve inschatting gemaakt worden van de totale beschikbaarheid van biomassa;
  2. Om te laten zien dat de sector transparant is wat betreft het gebruik van duurzame biomassa;
  3. Om op basis van inspirerende praktijkverhalen te laten zien dat u als ondernemer duurzame biomassa zo efficiënt en schoon mogelijk inzet;
  4. Om de impact van biomassa op de energietransitie in beeld te brengen;

Samen met u willen we ons daar ook dit jaar weer voor inzetten en vragen we u om de enquête voor de jaarrapportage biomassa in te vullen. Een zo hoog mogelijke respons maakt de waarde van het rapport groter! Heb je nog geen uitnodiging hiervoor gehad? Je kan je nog aanmelden via secretariaat@platformbioeconomie.nl

De gegevens uit de rapportage (alleen de totaalcijfers) worden ook gebruikt voor de nationale- en Europese energiestatistieken. Zo kan een ieder zien hoe groot de bijdrage van deze sector is bij het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen. 

Daar kunt u trots op zijn!
U ontvangt binnen 2 weken de uitnodiging om de enquête in te vullen.
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om anoniem aan de enquête deel te nemen. Hartelijk dank alvast voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Namens Platform Bio-Economie (PBE),
Daniel Goedhuis en Jaap Kiel
E-mail: secretariaat@platformbioeconomie.nl
www.platformbioeconomie.nl

Namens Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO),
Sander Peeters
E-mail: Sander.Peeters@rvo.nl
www.rvo.nl